Spring til hovedindhold

Årsrapport 2023: Viden der bevæger og forandrer

Viden kan inspirere til at gøre tingene anderledes, og når man deler den kan den vokse, og nye ideer kan opstå. Det er fælles for fortællingerne i REHPAs Årsrapport 2023.

I 2023 åbnede REHPA Forskningsklinik dørene til et helt nyt forløb og en helt ny målgruppe, da medarbejderne bød mennesker, der har fået amputeret ben, velkommen.

Hovedformålet med forløbet var at afprøve, om psykosocial rehabilitering til mennesker, der har fået amputeret ben, giver mening som supplement til den fysiske rehabilitering efter en amputation. Desuden fik deltagerne inspiration til at komme videre i livet efter amputationen.

Forside af REHPAs årsrapport 2023
Forside af REHPAs årsrapport 2023

Ebbe Andersen fortæller i årsrapporten, hvordan fællesskaber har givet ham nye indsigter og nye muligheder som benamputeret.

– Vi fik prøvet os selv og hinanden af på nye måder. Vi […] fik delt både de svære ting og de sjove. Det er utroligt, hvad det kan at møde nogen i samme situation. Der er ingen af os, der har de vises sten, men nogen har nogle gode ideer, siger Ebbe i artiklen i årsrapporten.

Systematik i viden

Hvis ikke de sundhedsprofessionelle systematisk afdækker patienters behov for en palliativ indsats, er det ikke sikkert, det er de rigtige patienter, der får tilbuddet

Formand for den kliniske koordinationsgruppe bag udviklingen af PRO spørgeskema til basal palliation Mogens Grønvold, professor ved Københavns Universitet og leder af Palliativ Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital

Som man spørg, får man svar – og hvis ikke man spørger, får man heller ikke noget at vide. På det basale palliative niveau har der ikke været tradition for systematisk at afdække patienters konkrete palliative behov. Derfor har en national klinisk koordinationsgruppe udviklet redskabet ’PRO spørgeskema til basal palliation’ (herefter PRO Palliation), der kan bruges til at afdække palliative behov i hele sundhedsvæsnet uanset patientens diagnose.

Professor Mogens Grønvold og overlæge Anders Løkke [i dag professor i tværsektoriel forskning ved Syddansk Universitet] deler erfaringer fra arbejdet med patientrapporterede oplysninger, og den forskel oplysningerne gør for patienter, pårørende og professionelle.

– Hvis ikke de sundhedsprofessionelle systematisk afdækker patienters behov for en palliativ indsats, er det ikke sikkert, det er de rigtige patienter, der får tilbuddet, siger formand for koordinationsgruppen Mogens Grønvold, professor ved Københavns Universitet og leder af Palliativ Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital.

Udviklingen af PRO Palliation skal styrke systematikken i den palliative indsats på det ikke-specialiserede niveau.

Nyt forskningsprogram underbygger samarbejde på tværs

REHPA har i 2023 styrket samarbejdet både internt i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere. Gennem videndelingsarrangementer skaber REHPA en platform, hvor erfaringsbaseret viden kan udveksles og nye og inspirerende netværk kan dannes. Derigennem deles både vores egen og andres evidensbaserede viden om rehabilitering og palliation.

Et håndgribeligt bevis på nye samarbejdsparter i 2023 er den nyligt adjungerede professor Carl Tollef Solberg, som REHPA bød velkommen i september. Carl Tollef er læge, filosof og lektor ved Centre for Medical Ethics, Universitetet i Oslo (UiO), Norge. Han holdt tiltrædelsesseminar sammen med forskningsleder og professor i rehabilitering og palliation i primær sektoren Mette Raunkiær.

’REHPA på tværs’ er et nyt forsknings- og udviklingsprogram. Det skal blandt andet afdække, om vi kan medvirke til at udvikle interventioner målrettet generiske behov, der kan tilbydes på tværs af forskellige sygdomsgrupper.

I årsrapporten finder du som vanligt et indblik i REHPAs økonomi, arrangementer, netværk og bidrag til uddannelser.

Igen i år kan du se projektoverblik og udvikling over tid for REHPAs publikationer på rehpa.dk.

Til top