Spring til hovedindhold

Vil du forske i rehabilitering til mennesker med Parkinson?

Parkinsonforeningen opslår i 2018 et nyt, nationalt forskningsprojekt på rehabiliteringsfeltet. Der er afsat 300.000 kr. af foreningens forskningsmidler til projektet.

Forskningsprojektet skal afdække behovet for specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom, set ud fra et samfundsperspektiv. I denne afdækning bør indgå en overordnet vurdering af, hvilken dimensionering rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinson fremadrettet bør have.

Kriterier for at kunne modtage bevillingen:

  • At projektet omhandler det aktuelle behov for rehabilitering til mennesker med Parkinson.
  • At projektet udføres i etablerede forskningsmiljøer med anvendelse af relevante videnskabelige metoder.

Det anbefales, at området bl.a. belyses via viden indhentet i den kommunale sektor og fra relevante registre. Parkinsonforeningen bistår med formidling af kontakt til relevante aktører.

Projektet forventes afsluttet inden for et år efter bevillingen.

Ansøgningsfristen er 15. august 2018.

Læs mere om projektet på www.parkinson.dk

Til top