Spring til hovedindhold

Webinarer sætter fokus på brug af redskaber til at opdage og afklare palliative behov

Dansk Selskab for Palliativ Medicin og REHPA arrangerer i foråret to webinarer om redskaber til at opdage og afklare palliative behov.

Når fagprofessionelle kender til patienter eller borgeres ønsker og behov i den sidste del af livet, har de mulighed for at handle på dem. Men det er ikke altid nemt for patienterne selv at tale om. Derfor er det vigtigt, at de fagprofessionelle er gode til at spørge ind til ønsker. De skal også kunne afdække behov for palliative indsatser.
Der findes flere værktøjer som fagprofessionelle kan bruge, når de skal opdage og afklare behov hos en borger eller patient.

I løbet af to webinarer, som Dansk Selskab for Palliativ Medicin og REHPA sammen arrangerer, bliver redskaber som Surprise Question, SPICT og PRO spørgeskema til basal palliation (PRO Palliation) gennemgået i dybden for fagpersoner, der interesserer sig for palliation.

Illustration af webinar med ikoner fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin og REHPA

– Der findes mange muligheder for palliativ behandling til mennesker med livstruende sygdom. Men fagpersonerne er nødt til først at identificere, hvem der har brug for palliation. Derved kan de og deres pårørende få tilbudt den rette indsats. Det kan de redskaber som er på dagsordenen til de to webinarer bidrage til. Derfor synes vi, det er vigtigt at udbrede kendskabet til både baggrunden for redskaberne, men særligt også hvordan de kan anvendes i praksis, siger Anette Hygum, ledende overlæge for Palliativt Team på Vejle Sygehus, formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Webinar skal udbrede kendskab

Det første webinar har titlen ’Lindring og Livskvalitet’. Det bliver afholdt den 8. april 2024. Det introducerer Surprise Question, SPICT og PRO Palliation til fagpersoner i sygehus- og kommunalt regi med interesse for palliation. Her fortæller flere af initiativtagerne bag redskaberne om udviklingen og anvendelsen af dem.

Andet webinar ’Erfaringer fra sygehus og kommune’ afholdes den 8. maj 2024 . Det handler om erfaringer med at bruge redskaberne. Oplægsholdere fra både hospital og kommuner deler deres erfaringer med at bruge redskaberne i praksis.

– Jeg er glad for, at REHPA sammen med Dansk Selskab for Palliativ Medicin kan være med til at udbrede kendskabet til redskaber, der hjælper fagpersoner med at opdage og afdække palliative behov. Udover at udbrede kendskabet til redskaberne, vil vi bidrage til at de fagprofessionelle får mulighed for at dele deres erfaringer med, hvordan de anvender redskaberne i praksis. Det er vigtigt, at fagprofessionelle, der møder mennesker med livstruende sygdom, uanset hvilken sektor de arbejder i, kan identificere behov for palliative indsatser. Redskaberne sætter palliation på dagsordene for de fagprofessionelle. Det er første skridt mod at tilbyde palliation til mennesker der har behovet, siger Ane Bonnerup Vind, Videncenterchef for REHPA.

Se programmet for webinaret ‘Lindring og Livskvalitet’ og tilmeld dig

Se programmet for webinaret ’Erfaringer fra sygehus og kommune’ og tilmeld dig

Til top