Spring til hovedindhold

Workshop: Rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme

Der er nu åbent for tilmelding til workshoppen: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme?
Det er REHPA og projektgrupperne bag forløbene ”Rehabiliteringsophold til mennesker med MPN og Myelomatose”, der inviterer til en spændende dag den 11. november 2019.

Formålet med dagen er at drøfte og udveksle egne erfaringer og praksis med målgruppen, herunder hvordan vi hver især og sammen fremadrettet i højere grad kan imødekomme målgruppen og deres behov. Udgangspunktet for workshoppen er dels oplæg om eksisterende viden, undersøgelser og erfaringer, dels forløbene på REHPA samt perspektiver fra patientforeningerne.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Der er 50 pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

Tilmelding senest den 31. oktober 2019

Der etableres venteliste, og afbud bedes meldt i god tid til charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

Spørgsmål til dagens emne og indhold sendes til forløbsleder Jan Tofte

Program for 11. november 2019

09.30-09.50 Ankomst med kaffe, te og gnaveboller

09.50-10.00 Velkomst og præsentation af dagens program og oplægsholdere v. Lars Tang

10.00-12.45 DAGENS TEMAER:

 • Kort status på sygdommene og aktuelle behandlingsmuligheder for MPN og Myelomatose i relation til forventelige bivirkninger og senfølger, v. Thomas Lund
 • Erfaringer fra MPN-forløb på REHPA v. Jan Tofte og Lars Tang
 • Udfordringer og behov hos mennesker med MPN og deres pårørende v. Mette Kjerholt
 • Kort pause (5 min)
 • Erfaringer fra Myelomatose forløb på REHPA v. Jan Tofte og Eva Jespersen
 • Mennesker med myelomatose og deres pårørendes oplevelse af at leve med sygdommen v. Anne Fisker
 • Erfaringer fra patientforeningerne
  v. formand for Dansk MPN Forening, Per Kjær Erichsen
  v. formand for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl

12.45-13.15 Frokost

13.15-14.30 GRUPPEDRØFTELSER

14.30-14.45 Kaffepause

14.45-15.30 PANELDEBAT OG OPSAMLING: Drøftelser og perspektiver for fremtiden.

Dagens oplægsholdere

 • Patientforeningerne v. formænd
 • Thomas Lund, hæmatolog, overlæge, Odense Universitetshospital
 • Mette Kjerholt, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Roskilde Hæmatologiske Afdeling
 • Anne Fisker, sociolog og AC-konsulent i Palliationsgruppen, REHPA
 • Jan Tofte, socialrådgiver og forløbsleder, REHPA
 • Lars Tang, fysioterapeut og forsker, REHPA
 • Eva Jespersen, fysioterapeut og forsker, REHPA.

Download invitationen som pdf

Live stream

Vi livestreamer workshoppen på https://livestream.com/sdu/rehpa, så du gratis kan følge det direkte hjemmefra eller gense det efterfølgende.

Oplæggene livestreames kl. 9.50–12.45 og opsamlingen kl. 14.45–15.30.

Krav til PC/Mac

 • Systemkrav: Windows 7 eller højere, Mac OS X 10.6 eller nyere
 • Anbefalede browsere: Google Chrome eller Mozilla Firefox
 • Understøttede browsere: Safari, Internet Explorer 11
 • Internetforbindelse: anbefales 5-10mbps download hastighed. Tjek din internetforbindelse her: http://www.speedtest.net
Til top