Spring til hovedindhold

Workshop om datadrevet palliativ indsats i kommunerne

Kræftens Bekæmpelse, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) og REHPA afholder workshoppen: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne torsdag den 16. januar 2020 kl. 10-15 hos Kræftens Bekæmpelse, København med tilmeldingsfrist 5. januar 2020.

Kommuner, praktiserende læger, patientforeninger m.fl. inviteres til workshoppen om datadrevet palliativ indsats i kommunerne.

Formålet med workshoppen er:

  • At blive klogere på erfaringer og ønsker til fokusområder for kvalitetsudvikling i den basale indsats.
  • At se på muligheder for konkrete samarbejdsprojekter deltagerne imellem.

På workshoppen drøfter vi bl.a.:

  • Palliativ indsats i kommuner og almen praksis
  • Erfaringer fra satspuljeprojekt ”En værdig død – modelkommuneprojekt”
  • Hvilken viden om palliative indsatser og hvilke data findes der allerede i kommuner/almen praksis?
  • Hvilken viden om palliative indsatser og data kunne kommuner/patientforeninger/almen praksis ønske sig?
  • Erfaringer og ideer fra det specialiserede niveau

Tilmelding

Workshoppen er gratis og inkl. forplejning. Du får desuden dækket dine transportudgifter i forbindelse med mødet.

Tilmeld dig på: www.tilmeld.dk/workshopinvitation

Sidste frist for tilmelding til workshoppen er mandag den 5. januar 2020.

Download invitationen som PDF

Til top