Spring til hovedindhold

Workshop om støtte til mennesker med hjernetumor og deres pårørende

REHPA inviterer til workshop mandag den 29. april 2019 i Nyborg. Emnet er støtte til mennesker med hjernetumor grad 3 og 4 samt deres pårørende. Målgruppen er sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner.

REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Fokus på hverdagen – støtte til mennesker med hjernetumorgrad III og IV og deres pårørende” inviterer til en spændende workshop. Formålet med dagen er – med udgangspunkt i oplæg om eksisterende viden, undersøgelser og erfaringer fra forløbene på REHPA samt perspektiver fra patientforeningen – at drøfte og udveksle egne erfaringer og praksis med målgruppen, herunder hvordan vi hver især og sammen fremadrettet i højere grad kan imødekomme målgruppen og deres behov.

Program– hent program som PDF

09.30 – 10.00 Ankomst med kaffe, te og gnaveboller

10.00 – 10.10 Velkomst og præsentation af dagens program og oplægsholdere v. Karin Dieperink, sygeplejerske, ph.d., lektor

10.10 – 12.00 TEMAER

 • Udfordringer og behov hos mennesker med hjernetumor grad 3-4 og deres pårørende v. Karin Piil (20 min)
 • Erfaringer fra forløb på REHPA v. Susan D. Johansson og Annette Rasmussen (30 min)
 • Belastninger og behov hos de pårørende – et studie v. Sara Nordentoft (20 min)
 • Erfaringer fra en patientforening v. formand for Hjernetumorforeningen Karen Risgaard (20 min)

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 14.15 WALK N TALK og GRUPPEDRØFTELSER, proces v. Karin Dieperink

 • Behov for støtte hos mennesker med hjernetumor grad 3-4 og deres pårørende – muligheder og barrierer for at imødekomme disse?
 • Hvad kan sygehuset gøre? Hvad kan kommunen gøre? Hvad skal vi sammen gøre?

14.30 Kaffepause

14.30 – 15.30 Paneldebat: Drøftelser og perspektiver for fremtiden

Målgruppe

Workshop for sundhedsprofessionelle i kommuner og regioner.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding via www.tilmeld.dk/hjernetumor

Afbud meldes i god tid på charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

Praktisk information

Adresse: REHPA, Vestergade 17B, 5800 Nyborg, Træningssalen.

Dagens oplægsholdere

 • Karin Piil, RN, MhScN, ph.d, seniorforsker, Rigshospitalet
 • Susan D. Johansson, fysioterapeut og forløbsleder, REHPA
 • Annette Rasmussen, cand. cur, sygeplejerske, klinisk leder, REHPA
 • Sara Nordentoft, cand. scient. san., projektsygeplejerske, Rigshospitalet
 • Karen Risgaard, fysioterapeut, MLP, formand i Hjernetumorforeningen.
Til top