Spring til hovedindhold

Frivillighed i palliativ indsats

Frivillighed spiller en stadig større rolle i Danmark, Norden og internationalt, også i palliativ indsats.

Frivillighed spiller en stadig større rolle i Danmark, Norden og internationalt. Inden for palliativ indsats er frivillige involverede både på det basale palliative niveau og det specialiserede palliative niveau. De frivillige engagerer sig i eget hjem, på plejehjem, hospitaler, palliative afdelinger og på hospice, hvor de samarbejder med borgere/patienter og pårørende og de professionelle.

Nogle frivillige har en organisatorisk tilknytning, mens andre frivilliges tilknytning er mere lokalt forankret, fx til et bestemt plejehjem.

FRIVILLIGES AKTIVITETER

Vågetjenester er frivillige, der tilbyder at våge hos døende i eget hjem, på plejehjem og hospitaler. Deres primære fokus er, at den syge ikke skal dø alene og at aflaste pårørende til den døende. Vågetjenester er som regel tilknyttet en organisation, fx Ældresagen eller Dansk Røde Kors.

Frivillige, der er tilknyttede plejehjem eller plejeboliger, engagerer sig i daglige aktiviteter og tilbud for de ældre og deres pårørende.

Alle landets hospicer har frivillige tilknyttet, som indgår i de daglige praktiske opgaver på hospice og engagerer sig i aktiviteter relateret til sociale og kulturelle arrangementer.
Som frivillig kan man indgå i mange forskellige typer af aktiviteter afhængig af den sammenhæng, man er frivillig i. I fællesskab med personalet og borgerne er man med til at udvikle tilbud og aktiviteter for borgere/patienter og deres pårørende med afsæt i de kompetencer den frivillige har.

HVORDAN BLIVER MAN FRIVILLIG?

Man henvender sig til det lokale sted (plejehjem, hospice, el. andet), hvor man ønsker at engagere sig som frivillig, eller til den organisation man ønsker en tilknytning til som frivillig (fx Ældresagen, Dansk Røde Kors, m.fl.). De fleste frivillige vil på baggrund af en samtale med en aktivitetskoordinator eller leder skulle underskrive en frivillighedskontrakt, der forpligter den frivillige på tavshedspligten, samt på ikke at udføre plejeopgaver eller andre opgaver der er de professionelles ansvar. Nogle steder udbyder lokalt kurser eller temadage for stedets frivillige som en kompetenceudvikling. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) udbyder også kurser og temadage for frivillige.

FORSKNING

Både i dansk, nordisk og international sammenhæng forskes i frivilliges aktiviteter og de frivilliges betydning for borgere/patienter i palliative forløb.

REHPA, Københavns Professionshøjskole (KP) og Aalborg Universitet (AAU) samarbejder i disse år om et forskningsprojekt, der undersøger frivillighed i palliative forløb i eget hjem, på plejehjem og hospice. Projektleder er ph.d. stud. Karen Stølen.

Læs mere om projektet: www.rehpa.dk/projekter/studier-af-frivillighed-i-forbindelse-med-den-sidste-del-af-livet-hos-borgere-i-eget-hjem-paa-plejehjem-og-hospicer/

YDERLIGERE INSPIRATION

Til top