Spring til hovedindhold

Arkitektur & Lindring

REHPA satte med projektet Arkitektur & Lindring fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats.

Projektet Arkitektur & Lindring var aktivt 2012-2017 og blev udviklet gennem tre faser:

Arkitektur og Lindring projektets faser
Arkitektur og Lindring projektets faser

Det overordnede formål var at samle, skabe og formidle viden om, hvordan arkitekturen kan bruges som et redskab til lindring for mennesker ramt af livstruende sygdom.

Metode og resultater

I projektet blev indsamlet, formidlet og skabt viden samt dialog om fysiske rammers betydning for den lindrende indsats via:

Fase 1: Nyt site og formidling af modelprogram; Introduktion til sitet, formidling af Modelprogram for Det Gode Hospice i Danmark, formidling af evaluering af Hospice Djursland.

Fase 2: Kommunikation, netværk og viden; Kortlægning af viden om arkitektur og lindring, filmpilotprojekt: Arkitektur, Lindring og Livskvalitet, udvikling af Designprincipper for lindrende arkitektur, vidensbank (litteratur, case eksempler), workshop, netværk og andre aktiviteter vedr. arkitektur og lindring, samt formidling heraf, konference om Arkitektur og Lindring.

Fase 3: Lindrende arkitektur i sundhedsvæsenet – fra princip til praksis; en pilot rådgivende funktion med brugerinddragelse og evaluering af de resultater, der kommer ud af at omsætte arkitektoniske designprincipper til brug i sundhedsfaglig praksis. Fase 3 skulle følges op af et ph.d.-studie fra 2018, men det blev ikke realiseret.

I december 2020 er ansvaret for hjemmesiden www.arkitektur-lindring.dk videregivet til Institut for Psykologi, SDU, under ledelse af professor Kaya Roessler og i samarbejde med Helle Timm.

Formidling

REHPA-notat nr. 7, januar 2018: Arkitektur & Lindring

Projektgruppe

Projektmedarbejder Karen Marie Kjeldsen (2012-2015), kandidat i Sundhedsfremme og Performance-design og Kirstine Falk (2013-2017), arkitekt, cand.polyt.arch. Konsulenter fra Signal Arkitekter, Esben Neander Kristensen (2012-2014), Louise Schønherr Holst-Mikkelsen (2014) og Per Feldthaus (2015-2017).

Styregruppe

Per Schultze, programchef Realdania, Michael Mullins, lektor Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet, Tove Videbæk, formand for Hospiceforum Danmark, Helle Tingrupp, hospicechef Diakonissestiftelsens Hospice, Per Feldthaus, direktør i Signal Arkitekter og Helle Timm.

Samarbejdspartnere

Realdania og Signal Arkitekter

Projektleder

Helle Timm, professor, REHPA

Links

www.arkitektur-lindring.dk (sitet er i 2021 overdraget til Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, der driver det videre).

Til top