Spring til hovedindhold

Rehabilitering ved kompleks hjertesygdom – CopenHeart

Vi oplever kvantespring i teknologiske behandlingsmuligheder for patienter med kompleks hjertesygdom. Rehabiliteringsindsatsen matcher langt fra behandlingsindsatsen med risiko for spild af menneskelige og økonomiske ressourcer til følge. Viden om rehabilitering til denne særlige gruppe af hjertepatienter er sparsom og udbygges gennem et storstilet partnerskabsprojekt, som REHPA er involveret i.

Tilrettelæggelsen af rehabilitering for komplekse hjertepatienter påhviler landets hjertecentre, men det er uvist, om denne voksende patientgruppe har samme behov og effekt af rehabilitering som ukomplicerede patientgrupper, og i hvilket regi dette bør foregå. Formålet med CopenHeart er at etablere et teoretisk grundlag for rehabilitering af patienter med komplekse kardiologiske diagnoser, for at udvikle modeller og interventioner i forhold til rehabilitering og for at teste hypotesen, at patienter med komplekse kardiologiske diagnoser kan have gavn af rehabilitering.

CopenHeart projektet omfatter fem store lodtrækningsundersøgelser med mere end 700 patienter, som alle er gennemført i perioden 2011-2016. Sideløbende med lodtrækningsundersøgelserne er gennemført interviewundersøgelser, organisatoriske undersøgelser og økonomiske undersøgelser. CopenHeart projektet har bidraget til mere end 35 internationale artikler og dertil en lang række af nationale og internationale oplæg. I 2017 afsluttes den første del af projektet, og de samlede resultater af projektet opsummeres. CopenHeart blev afsluttet ved en temadag den 4. november 2017, hvor patienter og fagprofessionelle mødtes med forskerne for at diskutere de opnåede resultater.

Projektet er et partnerskabsprojekt som primært er forankret på Hjertecenteret, Rigshospitalet. Projektet ledes i fællesskab mellem projektleder Ann-Dorthe Zwisler, REHPA og projektleder Selina Kikkenborg Berg, Hjertecenteret.

Kort om resultaterne

Projekt og resultater er formidlet i rapporten: Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet igen

Udvalgte resultater:

 • Patientgruppen har fysiske og mentale udfordringer efter udskrivelsen
 • Overraskende mange patienter genindlægges i efterforløbet
 • Der findes meget lidt viden om rehabilitering til komplekse hjertepatienter
 • CopenHeart-modellen forbedrer patienternes fysiske formåen
 • De fleste deltagere i forsøget kommer sig mentalt efter seks måneder, uafhængig af indsatsen
 • Den seksuelle formåen forbedres efter deltagelse i CopenHeart
 • Patienter kan træne på egen hånd efter vejledning af fysioterapeut
 • Patienter oplever rehabilitering som betydningsfuld
 • Rehabilitering kan tilbydes uden ekstra samfundsøkonomiske omkostninger
 • Der er fortsat behov for at udforske rehabiliteringsindsatser ved kompleks hjertesygdom.

Forskergruppen – CopenHeart

 • Ann-Dorthe Zwisler, centerleder, REHPA
 • Selina Kikkenborg Berg, seniorforsker, Rigshospitalet
 • Signe Stelling Risum, ph.d., postdoc, Rigshospitalet og Metropol
 • Kirstine Lærum Sibilitz, læge, ph.d., Hvidovre Hospital
 • Tina Birgitte Hansen, ph.d., postdoc, Sjællands Universitetshospital
 • Trine Bergenholdt Rasmussen, ph.d., postdoc, Herlev og Gentofte Hospital
 • Pernille Palm Johansen, ph.d., klinisk sygeplejespecialist, Rigshospitalet
 • Lars Tang, ph.d., postdoc, REHPA

Samarbejdspartnere

 • Hjertecenteret, Rigshospitalet
 • REHPA, Syddansk Universitet
 • Region Syddanmark (tidligere SIF, SDU)
 • Copenhagen Trial Unit
 • Rigshospitalet.

Mere om projektet

Projektet er gennemført i samarbejde med en lang række nationale og internationale samarbejdspartnere, som det fremgår på projektets hjemmeside (som ikke længere er online).

Til top