Spring til hovedindhold

Evaluering af forløbsprogram – data om kræftrehabilitering

Region Hovedstaden skal gøre status på forløbsprogrammer for kronisk sygdom, herunder forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. REHPA leverer et notat om status for sammenhæng i kræftrehabiliteringen i regionen. Data er fra kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark.

Metode

Data opgøres regionalt og fordelt på regionens planområder. Der udarbejdes et notat med præsentation af data.

Projektgruppe

Samarbejdspartnere

  • Louise Meinertz Jacobsen, forsker, Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Region Hovedstaden.