Spring til hovedindhold

Evaluering af forløbsprogram – data om kræftrehabilitering

Region Hovedstaden skal gøre status på forløbsprogrammer for kronisk sygdom, herunder forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. REHPA leverer et notat om status for sammenhæng i kræftrehabiliteringen i regionen. Data er fra kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark.

Metode

Data opgøres regionalt og fordelt på regionens planområder. Der udarbejdes et notat med præsentation af data.

Formidling

REHPA-notat nr. 8, 2018: Tværsektorielt samarbejde og behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation til mennesker med kræft – Fokus på Region Hovedstaden

Projektgruppe

  • Henriette Knold Rossau, videnskabelig assistent, REHPA
  • Tina Broby Mikkelsen, data manager, REHPA
  • Jette Thuesen, postdoc, REHPA

Samarbejdspartnere

  • Louise Meinertz Jacobsen, forsker, Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Region Hovedstaden.
Til top