Spring til hovedindhold

Familiefunktion og oplevet støtte fra sygeplejersker blandt danske og australske patienter

I dette studie sammenligner vi familiefunktionen under et kræftforløb hos familier i Danmark og Australien, og sammenligner den støtte patienter og familiemedlemmer har fået fra sygeplejersker.

Familien har en stor betydning for sundheden hos den enkelte og kan tilbyde vigtig støtte under et kræftforløb. Men familiefunktion og støtte fra sygeplejersker kan evt. være forskellig på tværs af kulturer. Dette undersøger projektet med spørgeskemaerne Iceland-Expressive Family Functioning Questionnaire (ICE-EFFQ) og Iceland-Expressive Family Perceived Support Questionnaire (ICE-FPSQ).

Metode

Tværsnitsstudie med spørgeskema.

Resultater

I alt 232 informanter indgik. Den danske kohorte bestod af 56 patienter og 54 familiemedlemmer. Den australske kohorte bestod af 83 patienter og 39 familiemedlemmer. Gennemsnitsalder 59 år. Der blev ikke fundet signifikante forskelle mellem danske og australske familier, men familiemedlemmer rapporterede signikant dårligere familiefunktion end patienterne i forhold til at udtrykke følelser, kommunikation og dårligere emotionel støtte fra sygeplejersker.

Projektets resultater er offentliggjort i videnskabelige artikler, samt formidlet på faglige konferencer i ind- og udland.

Formidling

Artikel: Family functioning and perceived support from nurses during cancer treatment among Danish and Australian patients and their families. Karin B. Dieperink MCN, PhD, RN, Elisabeth Coyne PhD, MN, RN, Debra K. Creedy PhD, RN, Birte Østergaard MSc, PhD, RN. Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, issue 1-2, 2018. https://doi.org/10.1111/jocn.13894

Projektgruppe

  • Karin B. Dieperink, RN, MCN, ph.d.
  • Elisabeth Coyne, RN, MN hons BN RM PhD
  • Debra K. Creedy, RN, PhD, Professor
  • Birte Østergaard, RN, MSc, PhD, Associate Professor.

Samarbejdspartnere

  • Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling R
  • Syddansk Universitet
  • Griffith University Brisbane, Australien
  • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.