Spring til hovedindhold

Fysisk, psykisk og social sundhed for personer med multisygdom

Internationale sundhedssystemer, behandlingsplaner og sundhedsfaglige kompetencer opdeles i dag i søljer, fx behandling af hjertesygedomme i én sølje og neurologiske sygdomme i en anden. Opbygningen er problematisk, da de fleste patienter oftest lider af mere end én sygdom (multisygdom), som kræver behandling på tværs af søljerne. Kendskab til hvordan multisygdom, herunder forskellige kombinationer af forskellige sygdomme, påvirker patienters fysiske, psykiske og sociale sundhed anbefales på internationalt plan og er afgørende for, at fremtidige behandlings- og rehabiliteringstilbud kan målrettes patienters behov og udfordringer.

Metode

Projektet undersøger igennem unikke og allerede indsamlede data fra Lolland-Falster Undersøgelsen sammenhængen mellem multisygdom og sundhed og sammenligner med personer uden eller med kun én kronisk sygdom.

Kort resume af resultater

Projektet har ført til udarbejdelse af en artikel, som er indsendt til Journal of Comorbidity (JOC-20-0024.R1).

Studiet viser, at en eller flere kroniske sygdomme på tværs af aldersgrupper er associeret med forringet psykologisk trivsel.

Afsluttes i REHPA med publicering af ovennævnte artikel, som kan læses her: The association between clusters of chronic conditions and psychological well-being in younger and older people – A cross-sectional, population-based study from the Lolland-Falster Health Study, Denmark

Fremadrettede behov for viden og videreudvikling

Stigende alder øger antallet af personer, der lever med multimorbiditet. Internationale retningslinjer anbefaler derfor, at sundhedssystemet anvender en tilgang, der tager højde for patienter med multisygdom. Et afgørende element i en sådan tilgang er, at sundhedspersonalet forstår, hvordan patienternes fysiske, mentale og sociale funktionsniveau ændres som konsekvens af multimorbiditet. Der mangler forskning som kortlægger tendenser og mønstre i multimorbiditet på et patientrelateret niveau, før en kompleks målrettet intervention kan afprøves til patienter med multisygdom.

Projektgruppe

  • Lau Casper Thygesen, Professor, Statens Institut for Folkesundhed
  • Anne Frølich, Professor i Multisygdom, Videnscenter for multisygdom, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
  • Karen La Cour, Professor MSO i Rehabilitering, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Søren Thorgaard Skou, Professor i Træning og Sundhed, SDU & Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
  • Randi Jepsen, Projektchef, Project Manager, Lolland-Falster Undersøgelsen, Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing Falster Sygehus

Samarbejdspartnere

Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Projektleder

Lars Hermann Tang, seniorforsker, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse & SDU

Link

Læs mere om Lolland-Falster undersøgelsen på Region Sjællands hjemmeside

Produkter

Der er udarbejdet to forskningsansøgning. Af disse har Danske Regioner og Sundkartellet bevilliget 1,4 millioner til projektet.

Til top