Spring til hovedindhold

Implementering af identificerings- og behovsvurderingsværktøjer til patienter med behov for basal palliation på hospitalet

Levealderen blandt befolkningen bliver højere i takt med forbedrede leveforhold og behandlingsmuligheder, hvilket medfører, at flere lever med livstruende- og kroniske sygdomme, som defineres ved at helbredende behandling ikke er mulig. Palliation bliver ofte forbundet med kræftpatienter og livets afslutning på hospice, men, ifølge Sundhedsstyrelsen, bør den palliative indsats tilbydes alle patienter med livstruende sygdomme uanset diagnose.

Dette ph.d.-studie omhandler implementering af palliative redskaber og retningslinjer på hospitalsafsnit, hvor basal palliation skal ydes. Afhandlingen søger at afdække barrierer for vellykket implementering samt at udarbejde en intervention, der har til formål at fremme implementeringen af redskaberne. Interventionen skal udvikles og evalueres i samarbejde med sundhedsprofessionelle og ledere. Der stiles efter, at interventionen bliver skalerbar, så den kan udbredes og medvirke til strukturændringer, der kan skabe lindrende sygdomsforløb til gavn for patienter og pårørende.

Metode

Ph.d.-studiet består af tre delstudier:

  1. Et systematisk litteraturstudie
  2. Fokusgruppeinterviews med læger, sygeplejersker og afdelingsledelse
  3. Identifikation og udvikling af en intervention.

Interventionen har til formål at fremme implementeringen af basal palliation. Interventionen skal udvikles i en skabelsesproces sammen med læger, sygeplejersker og afdelingsledere, hvor barrierer for implementering af basal palliation på hospitalsafsnit diskuteres ud fra resultaterne fra delstudie 1 og 2.

Projektgruppe

Nærværende ph.d.-projekt er en del af paraplyprogrammet PALHOS, om basal palliation på sygehuset, som er ledet af sygeplejerske, ph.d. og lektor i basal palliation, Heidi Bergenholtz, der også er hovedvejleder på nærværende ph.d.-projekt.

Ph.d.-studerende, Tóra Róin, uddannet sygeplejerske og cand.scient.san.

Cecilie Lindström Egholm er medvejleder og uddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d. og postdoc indenfor implementering af værktøjer og spørgeskemaer i klinisk praksis. Cecilie er til dagligt ansat som specialkonsulent og arbejder med forskningsunderstøttelse i REHPA.

Vibeke Østergaard Steenfeldt er medvejleder og uddannet sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Vibeke er til daglig lektor på professionshøjskolen Absalon og Roskilde Universitet.

Styregruppe

Under etablering

Samarbejdspartnere

Professionshøjskolen Absalon, REHPA og Sjællands Universitetshospital.

Til top