Spring til hovedindhold

Internationalt samarbejde om palliativ indsats

REHPA, og før det, PAVI, bidrager til den kvantitative kortlægning af palliation i Europa og globalt, samt ikke mindst nationalt. I løbet af 2016 forsøgte vi at skrue op for samarbejdet med andre lande om at udvikle, forske, dokumentere og formidle palliativ indsats. Ud over netværk, besøg og deltagelse i konferencer m.v., formulerede vi et egentligt projekt med fokus på kvalitativ dokumentation.

Formålet med projektet var at bidrage til en kvalitativ evidensbase for palliativ indsats på tværs af lande. Projektet havde tre delmål:

 1. At beskrive og analysere hidtidige internationale kortlægninger af palliativ indsats, samt evt. supplere disse med nye dimensioner
 2. At gennemføre lokale etnografiske studier
 3. At dokumentere lokal palliativ indsats.

I løbet af 2016-2017 blev der søgt etablering af samarbejde med kollegaer i Skotland om studie 1, med kollegaer i Senegal og DK om studie 2 og med kollegaer i Bangladesh om studie 3.

Metode

 • Studie 1 skulle gennemføres som en dokumentanalyse.
 • Studie 2 som etnografiske studier.
 • Studie 3 som mixed-methods studier.

Resultat

 • Studie 1 skulle gennemføres i efteråret 2017 og formidles i en international artikel (blev ikke realiseret).
 • Studie 2 skulle gennemføres 2017-2020, såfremt der kunne sikres ekstern finansiering (blev ikke realiseret).
 • Studie 3 skulle gennemføres 2016-2020 i form af mindre formidlingsprojekter (blev kun til én artikel i samarbejde med kollegaer fra Bangladesh).

Shabnam J, Ahmed , Quadir SS, Biswas F & Timm H. 24/7 palliative care telephone consultation service in Bangladesh: A descriptive mixed method study – They know that we are with them. Progress in Palliative Care 26, 3, p 119-125, 2018

Projektgruppe

 • Professor Helle Timm, REHPA
 • Forskningsassistent Mia Jess, REHPA
 • Forskningsassistent Jahan Shabnam, REHPA.

Samarbejdspartnere

 • Professor David Clark, leder af End of Life Studies ved Glasgow Universitet
 • Direktør Kristian Laubjerg, Keur-Baxx Dakar, Senegal
 • Professor Nezam Ahmed, Palliative Unit, Dhaka, Bangladesh.

Perspektiv

Mens ovenstående kun blev realiseret i meget begrænset omfang, har REHPA siden samarbejdet med en række andre lande, partnere, forskere m.v. om projekter vedr. både palliation og rehabilitering, se venligst listen over REHPA projekter

Til top