Spring til hovedindhold

Kan spørgeskemaet HeartQoL anvendes til patienter med kompleks hjertesygdom?

Spørgeskemaet HeartQoL gør det muligt at udtale sig om hjertepatienters selvrapporterede fysiske og psykiske helbredsrelaterede livskvalitet, det er umiddelbart uklart, om det kan anvendes til flere typer hjertesygdom.

HeartQoL er et hjertespecifikt spørgeskema, der undersøger heldbredsrelateret livskvalitet. Formålet med projektet er at undersøge, om HeartQoL kan anvendes på danske hjertepatienter med atrieflimren, implanteret hjertestarter (ICD) eller post-hjerteklapoperation. Fordelen ved at gøre dette er, at HeartQoL skemaet muliggør sammenligninger på tværs af sygdomsgrupper og/eller interventioner samtidig med at det fokuserer på nogle af de områder indenfor livskvalitet, der er betydningsfulde for hjertepatienter.

Metode

HeartQoL blev psykometrisk testet for struktur, korrelation med andre livskvalitets-spørgeskemaer, evnen til at udpege personer med lav livskvalitet, stabilitet samt gyldighed (validitet) og pålidelighed (reliabilitet).

Resultat

I undersøgelserne indgik der 557 hjerteklapopererede, 462 atrieflimmer patienter og 358 ICD patienter fra den nationale CopenHeart survey. De foreløbige resultater viser, at HeartQoL både er validt og reliabelt til disse patientgrupper. Projektet for patienter med atrieflimren er afsluttet og publiceret i 2016 i European Journal of Preventive Cardiology.

Projektgruppe

  • Lau C. Thygesen
  • Marie S. Kristensen
  • Charlotte N. Grønset
  • Graziella Zangger

Mere om projektet

Validating the HeartQoL questionnaire in patients with atrial fibrillation

Til top