Spring til hovedindhold

Kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland

Den 1. januar 2017 overtog samtlige kommuner i Region Midtjylland fase II hjerterehabilitering fra hospitalerne. Fase II tilbydes umiddelbart i forlængelse af diagnosticering af hjertesygdom og har til hensigt at understøtte borgerens handlekompetencer til at gennemføre og fastholde livsstilsændringer samt mestring af hverdagslivet med kronisk hjertesygdom. De kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering anbefaler, at borgerne deltager i patientuddannelse for at opnå større sygdomsforståelse og øget livskvalitet. Ligeledes anbefales det, at patientuddannelsen indeholder temaer som; symptomer (det normale og syge hjerte), medicin, kost, væskeindtag, håndtering af advarselssignaler ved forværring af sygdom m.m.

De patientuddannelser, som kommunerne tilbyder hjertepatienter, er ikke systematisk beskrevet, og det er desuden uvist, om de effekter, der opnås af patientuddannelser, er uafhængig af metoden, der anvendes.

Tolv kommuner i Region Midtjylland vil sammen med DEFACTUM, REHPA og Hjerteforeningen udføre et kontrolleret forsøg, der har til formål at undersøge om patientuddannelse i fase II hjerterehabilitering er fuldt ud implementeret i kommunerne, og hvorvidt der er effekt af den patientuddannelse, der tilbydes.

Seks kommuner i Vestklyngen (Lemvig, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer) baserer patientuddannelsen på læring og mestring, hvor uddannelsesforløbet planlægges og gennemføres i tæt samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og personer, der har personlig erfaring med hjertesygdom. De øvrige seks kommuner (Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Horsens og Favrskov) anvender andre metoder. Projektet kommer til at indeholde flere delundersøgelser, hvor vi blandt andet undersøger sammenhængen mellem patientuddannelsesmetode og livskvalitet, depression m.m.

Status

Efterår 2017 skrives der forskningsprotokol og fondsansøgninger.

Forår 2018 beskrives de kommunale indsatser, og it-systemer pilottestes.

Formidling

Artikel: Pedersen, C., Høstrup, L., Gadager, B., Nielsen, C., Maribo, T., & Madsen, L. (2022). Understanding healthcare providers’ experiences with video recording of patient consultationsPrimary Health Care Research & Development, 23, E35. doi:10.1017/S1463423622000214

Projektgruppe

  • Ann-Dorthe Zwisler, professor, ph.d., MD, REHPA
  • Morten Bøttcher, overlæge, ph.d., MD, Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
  • Vibeke Lynggaard, ph.d.-studerende, Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
  • Claus Vinther Nielsen, professor, ph.d., MD, DEFACTUM, Region Midtjylland
  • Charlotte Gjørup Pedersen (projektleder), forsker, ph.d., cand.scient.san., REHPA, Region Syddanmark og DEFACTUM, Region Midtjylland.

Styregruppe

  • Ann-Dorthe Zwisler, professor, ph.d., MD, REHPA
  • Claus Vinther Nielsen, professor, ph.d., MD, DEFACTUM.

Samarbejdspartnere

Lemvig Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune, Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune, Randers Kommune, Horsens Kommune og Favrskov Kommune, Hjerteforskningsklinikken – Hospitalsenheden Vest,  Hjerteforeningen, DEFACTUM og REHPA.

Til top