Spring til hovedindhold

Forundersøgelse: Kortlægning af patientuddannelse i hjerterehabilitering

Projektet skal kvalificere en fondsansøgning til et projekt om et mere sammenhængende patientuddannelsesforløb i hjerterehabilitering.

Hjerteforeningen ønsker at udvikle et nationalt koncept for et sammenhængende patientuddannelsesforløb, hvor der er en klar rød tråd i hjerterehabiliteringen og samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.

Målet er at lave et patientuddannelseskoncept, der tilgodeser mere inddragelse og opfølgning, samt giver frontpersonalet bedre formidlingsredskaber i patientuddannelsen, og som fleksibelt kan bruges i forskellige kontekster. Undersøgelsen skal danne grundlag for at forfatte en fondsansøgning om udbredelse af en tilpasset version af Læring & Mestringskonceptet, så det også passer ind i en kommunal kontekst.

Metode

Projektet bygger på dels en kvantitativ undersøgelse af eksisterende patientuddannelser i de danske kommuner, dels på en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med de 19 kommuner i Region Midtjylland, samt samtaler med relevante personer fra de øvrige regioner.

Resultat

Notat afleveret til Hjerteforeningen. Notatet skal kvalificere en fondsansøgning til et større projekt omhandlende patientuddannelse til hjertepatienter.

Formidling

REHPA-notat nr. 5, juni 2017: Patientuddannelse til hjertepatienter – udgivet for Hjerteforeningen

Projektgruppe

  • Poul Dengsøe Jensen, Hjerteforeningen
  • Vibeke Lynggaard, Kardiologisk Forskningsafsnit, Kardiologisk Afdeling, Herning Hospital
  • Ann-Dorthe Zwisler, REHPA.

Samarbejdspartnere

  • Hjerteforeningen
  • Kardiologisk Forskningsafsnit, Herning Hospital.
Til top