Spring til hovedindhold

Forundersøgelse: Kortlægning af patientuddannelse i hjerterehabilitering

Projektet skal kvalificere en fondsansøgning til et projekt om et mere sammenhængende patientuddannelsesforløb i hjerterehabilitering.

Hjerteforeningen ønsker at udvikle et nationalt koncept for et sammenhængende patientuddannelsesforløb, hvor der er en klar rød tråd i hjerterehabiliteringen og samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og praktiserende læger.

Målet er at lave et patientuddannelseskoncept, der tilgodeser mere inddragelse og opfølgning, samt giver frontpersonalet bedre formidlingsredskaber i patientuddannelsen, og som fleksibelt kan bruges i forskellige kontekster. Undersøgelsen skal danne grundlag for at forfatte en fondsansøgning om udbredelse af en tilpasset version af Læring & Mestringskonceptet, så det også passer ind i en kommunal kontekst.

Metode

Projektet bygger på dels en kvantitativ undersøgelse af eksisterende patientuddannelser i de danske kommuner, dels på en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med de 19 kommuner i Region Midtjylland, samt samtaler med relevante personer fra de øvrige regioner.

Resultat

Notat afleveret til Hjerteforeningen. Notatet skal kvalificere en fondsansøgning til et større projekt omhandlende patientuddannelse til hjertepatienter.

Projektgruppe

  • Poul Dengsøe Jensen, Hjerteforeningen
  • Vibeke Lynggaard, Kardiologisk Forskningsafsnit, Kardiologisk Afdeling, Herning Hospital
  • Ann-Dorthe Zwisler, REHPA.

Samarbejdspartnere

  • Hjerteforeningen
  • Kardiologisk Forskningsafsnit, Herning Hospital.