Spring til hovedindhold

KReSS – seksualitet, rehabilitering og kompetencer

I projektet undersøges det, hvilken indflydelse et kompetenceudviklingsforløb har på fagprofessionelles holdninger og praksis i forbindelse med rehabilitering ved seksuelle problemstillinger, samt kontekstens betydning for praksis.

Projektet følger kompetenceudviklingsforløb i to københavnske sundheds- og rehabiliteringscentre.

Metode

Der gennemføres en kvantitativ undersøgelse med pre- og postmålinger og tre måneders follow-up. Skemaet: PA-SH-D anvendes.

Der gennemføres desuden en kvalitativ undersøgelse gennemført som fokusgruppeinterviews.

Formidling

Artikel: Caroline M. Elnegaard, Jan Christensen, Jette Thuesen, Kristina Areskoug-Josefsson, Helle N. Gerbild. Psychometric Properties of the Danish Version of the Questionnaire Professionals’ Attitudes towards Addressing Sexual Health (PA-SH-D). Sexual Medicine, Volume 10, Issue 4, 2022. https://doi.org/10.1016/j.esxm.2022.100527

REHPA-rapport: “Rehabilitering og seksuel sundhed. Udvikling af praksis gennem uddannelse“, juni 2020.

Projektgruppe

Projektleder: Jette Thuesen

Projektmedarbejder: Helle Nygaard Gerbild, UCL, fysioterapeut og ph.d.-studerende

Videnskabelig assistent: Caroline Elnegaard

Studentermedhjælper: Sofie Banke Johansen

Datamanager: Tina Broby Mikkelsen

Styregruppe

  • Jette Vibe-Petersen, centerchef v. Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
  • Charlotte Glümer, centerchef v. Center for Diabetes, Københavns Kommune
  • Christian Graugaard, professor i sexologi, Aalborg Universitet
  • Jette Thuesen, REHPA.

Desuden samarbejdes med souschef Helle Ingvordsen, Center for Kræft og Sundhed og konstitueret souschef Trine Charlotte Møller, Center for Diabetes.

Til top