Spring til hovedindhold

Tværfaglig rehabilitering til prostatakræftpatienter

Dette projekt undersøger, hvordan livskvaliteten er hos mænd, som er behandlet med hormon- og stråleterapi for prostatakræft, tre år efter, at halvdelen har modtaget en rehabiliteringsindsats og halvdelen ikke har.

Efter prostatakræft er der risiko for senfølger. Fra 2010-2012 gennemførte vi en randomiseret undersøgelse, hvor 161 mænd indgik. De var alle behandlet med hormon- og stråleterapi. Interventionsgruppen n=79 fik en fire timers rehabiliteringsindsats bestående af samtaler med sygeplejerske samt fysioterapeutisk vejledning. Kontrolgruppen fik ingen rehabilitering n=82. Det primære effektmål var irritativ urinscore målt i skemaet EPIC-26.

Formålet med dette studie var at undersøge langtidseffekten af rehabilitering, samt undersøge livskvaliteten tre år efter.

Metode

RCT med opfølgning med spørgeskemaer tre år efter.

Resultat

Ud af 161 patienter som indgik i REPCA var seks patienter døde tre år efter. En fra interventionsgruppen og fem fra kontrolgruppen. 141/155 (91 %) besvarede spørgeskemaet. Ingen af EPIC domænerne eller SF-12 domæner var signifikant forskellige mellem grupperne. Men patienterne i interventionsgruppen viste en trend for at have en bedre irritativ urinscore 0-100 med 86.12 SD 13.3 sammenlignet med 82.90 SD 15.0 hos kontrolgruppen.  P=.069. Signifikant flere i kontrolgruppen havde moderate-svære tarmproblemer 10 (14.3 %) sammenlignet med interventionsgruppen 2 (2.9 %) P=.016. 43 (60 %) patienter. I REPCA interventionsgruppen angav interventionen som brugbar, fire (5 %) fandt den ikke brugbar og 25 (35 %) svarede “ved ikke”.

Projektets resultater vil blive offentliggjort i videnskabelige artikler, samt formidlet på faglige konferencer i ind- og udland.

Formidling

Artikel: Karin B. Dieperink, Christoffer Johansen, Steinbjørn Hansen, Lis Wagner, Klaus K. Andersen, Lisbeth R. Minet & Olfred Hansen (2017) Male coping through a long-term cancer trajectory. Secondary outcomes from a RTC examining the effect of a multidisciplinary rehabilitation program (RePCa) among radiated men with prostate cancer, Acta Oncologica, 56:2, 254-261, DOI: 10.1080/0284186X.2016.1267395

Projektgruppe

  • Karin B. Dieperink, RN, MCN, ph.d.
  • Christoffer Johansen, Professor, MD, ph.d., DSc (Med)
  • Steinbjørn Hansen, MD, ph.d.
  • Lis Wagner, Professor Emeritus, RN Dr. PH
  • Klaus K. Andersen, MSc, ph.d.
  • Lisbeth Rosenbek Minet, ph.d.
  • Olfred Hansen, MD, MPO, ph.d.

Samarbejdspartnere

  • Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling R
  • Syddansk Universitet
  • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Til top