Spring til hovedindhold

Melanompatienters egen-rapportering af bivirkninger til immunterapi – et randomiseret pilotstudie

Patienter, som selv rapporterer deres bivirkninger, føler sig mere inddraget i eget behandlingsforløb, og der skabes mulighed for at alvorlige bivirkninger opdages og kan behandles tidligt til gavn for patienten.

I projektet undersøges det igennem et randomiseret studie, om patienter med modermærkekræft med spredning kan få halveret antallet af svære bivirkninger til immunterapibehandling, hvis de selv rapporterer de bivirkninger, de oplever sammenlignet med patienter, der bliver bivirkningsregistreret på traditionel vis.

Patienterne randomiseres 1:1, hvilket betyder, at halvdelen af patienterne kommer i en interventionsarm, hvor de får udleveret en “tablet” og skal rapportere deres bivirkninger elektronisk en gang om ugen hjemmefra. Den anden halvdel af patienterne, som randomiseres til kontrolarmenen, får deres bivirkninger registreret hver tredje uge af læge, hvilket p.t. er standard i afdelingen. Der er siden den 10. januar 2017 inkluderet 14 patienter i projektet.

Med henblik på at evaluere patient- og klinikertilfredsheden med det randomiserede studie, vil der blive lavet fokusgruppeinterviews med både patienter i interventionsarmen og i kontrolarmen og med de sundhedsprofessionelle. Som et supplement besvarer patienterne i interventionsarmen et papirbaseret spørgeskema, der omhandler, hvordan de oplever graden af involvering i eget forløb, og om de er tilfredse med at anvende det elektroniske redskab til registrering af oplevede bivirkninger. Derudover udfylder alle patienterne i studiet livskvalitets-skemaer ved start af behandling og efter henholdsvis seks og 12 måneder. Skemaerne omhandler både fysiske og psykiske aspekter.

Metode

 • Randomiseret pilotstudie
 • Fokusgruppeinterview
 • Spørgeskemaer.

Formidling

Artikel: Tolstrup, L.K., Bastholt, L., Dieperink, K.B. et al. The use of patient-reported outcomes to detect adverse events in metastatic melanoma patients receiving immunotherapy: a randomized controlled pilot trial. J Patient Rep Outcomes 4, 88 (2020). https://doi.org/10.1186/s41687-020-00255-0

Projektgruppe

 • Lærke Kjær Tolstrup, REHPA
 • Lars Bastholt, Onkologisk Afdeling, OUH
 • Helle Pappot, Rigshospitalet
 • Karin Dieperink, OUH og REHPA
 • Ann-Dorthe Zwisler, REHPA

Samarbejdspartnere

 • Rigshospitalet
 • Ambuflex
 • NCI (National Cancer Institute i USA)
 • Kræftens Bekæmpelse.

Mere om projektet

Færre bivirkninger gennem mere patientinddragelse

Til top