Spring til hovedindhold

National kortlægning af rehabiliteringstilbud til patienter der får amputeret ben i Danmark

Når vi taler med fagpersoner og patienter rundt omkring i landet, hører vi historier om meget forskellig rehabiliteringspraksis. Ved at lave en landsdækkende kortlægning, får vi dokumenteret et detaljeret billede af, hvilken rehabilitering borgere tilbydes efter større benamputationer, på tværs af alle landets sygehuse og kommuner.

Det er vigtig viden som skal belyse: Om der er plads til forbedringer? Hvilke forbedringer der måtte være særlig behov for? Og ikke mindst hvor tilbuddene er rigtigt gode, så vi kan lære af de steder.

Metode

Kortlægningen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner og sygehuse i efteråret 2020. Her stilles spørgsmål til organisering, indhold og omfang, med udgangspunkt i gældende lovgivning samt bedst kendte evidens fra tilgængelige kliniske retningslinjer.

Formidling

REHPA-rapport, juni 2021: Kortlægning af regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer der får amputeret ben i Danmark

Rapporten er trykt i et mindre oplag, følg linket til bestilling efter først til mølle-princippet: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VQQF7YZ2U292

Læs rapporten som e-magasin

Download det online appendiks som PDF

Den 15. juni 2021 blev kortlægningsrapporten lanceret med et gratis REHPA-webinar

Projektgruppe

  • Projektleder: Ulla Riis Madsen, postdoc, REHPA, Holbæk Sygehus
  • Tina Broby Mikkelsen, Forsker, REHPA
  • Helle Timm, professor, REHPA
  • Thomas Vedste Aagaard, videnskabelig assistent, ph.d.-studerende, Holbæk Sygehus

Samarbejdspartnere

I projektet arbejdes sammen med NARD (National netværk for amputations rehabilitering), Danske Bandagister og Amputationskredsen for at sikre højt kvalificeret faglig sparring.

Til top