Spring til hovedindhold

Hoved-halskræft og ernæringsrehabilitering

Projektet medvirker til at udvikle og prioritere den tværsektorielle praksis inden for ernæringsindsatsen i rehabilitering af hoved-halskræftpatienter.

Projektet vil belyse, hvordan sundhedsprofessionelle kan skelne mellem hoved-halskræftpatienter, som vil have gavn af specialiseret ernæringsmæssig rehabilitering af senfølger efter deres behandlingsforløb, og hoved-halskræftpatienter, som ikke har gavn heraf. Projektet skaber således ny viden om, hvordan selektion og prioritering af hvilke patienter, der tilbydes og indgår i rehabiliteringstilbud kan foregå, og forventes dermed at kunne bidrage til en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. I lyset af den stigende incidens af hovedhalskræft og de deraf stigende udgifter til rehabilitering i kommunerne er denne prioritering yderst relevant, og det kan bidrage til bedre rehabiliteringstilbud i kommunerne.

En af projektets målsætninger er at undersøge anvendeligheden af eksisterende ernærings-screenings- og vurderingsværktøjer samt at undersøge, hvilke værktøjer til indsamling af patientrapporterede oplysninger, der er anvendelige til at identificere ernæringsmæssigt relevante senfølger, og til at kvalificere og evaluere den ernæringsmæssige rehabilitering.

Metode

Projektet er et treårigt erhvervs-ph.d.-projekt, der gennemføres som flere delstudier. Anvendte metoder er systematisk review, fokusgruppeinterviews, tværsnitsundersøgelse og randomiseret kontrolleret studie.

Formidling

Ph.d.-afhandling: NUTRI-HAB – Multidisciplinary nutritional rehabilitation and systematic assessment of rehabilitation needs in head and neck cancer survivors, 2020, Marianne Boll Kristensen

Artikel: Rehabilitering gennem mad og måltider kan hjælpe, når hoved-halskræft giver skår i madglæden
Kristensen, M. B., okt. 2019, I: Diætisten. 27, 161, s. 16-17 2 s.

STUDY 1 Paper I: Kristensen MB, Mikkelsen TB, Beck AM, Zwisler AD, Wessel I, Dieperink KB.
To eat is to practice – Managing eating problems after head and neck cancer.
J Cancer Surviv. 2019;13(5):792-803. https://doi.org/10.1007/s11764-019-00798-2
In the online version of the thesis, only the post-peer-review, pre-copyedit
version of the article is included.

STUDY 3 Paper III: Kristensen, MB, Wessel I, Beck AM, Dieperink KB, Mikkelsen TB, Møller
JJK, Zwisler AD.
Rationale and design of a randomised controlled trial investigating the effect of multidisciplinary nutritional rehabilitation for patients treated for head and neck cancer (the NUTRI-HAB trial).
Nutr J 19, 21 (2020). https://doi.org/10.1186/s12937-020-00539-7

Paper IV: Kristensen, MB, Wessel I, Beck AM, Dieperink KB, Mikkelsen TB, Møller
JJK, Zwisler AD.
EKristensen, M. B., Wessel, I., Beck, A. M., Dieperink, K. B., Broby Mikkelsen, T., Møller, J-J. K., & Zwisler, A-D. (2020). Effects of a multidisciplinary residential nutritional rehabilitation programme in head and neck cancer survivors – Results from the NUTRI-HAB randomised controlled trial. Nutrients12(7). https://doi.org/10.3390/nu12072117

Projektgruppe

  • Marianne Boll Kristensen, Københavns Professionshøjskole/REHPA
  • Ann-Dorthe Olsen Zwisler, REHPA (hovedvejleder)
  • Karin Brochstedt Dieperink, REHPA
  • Anne Marie Beck, Københavns Professionshøjskole
  • Irene Wessel, Rigshospitalet.

Samarbejdspartnere

  • Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole
  • Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.
Til top