Spring til hovedindhold

Hoved-halskræft og ernæringsrehabilitering

Projektet medvirker til at udvikle og prioritere den tværsektorielle praksis inden for ernæringsindsatsen i rehabilitering af hoved-halskræftpatienter.

Projektet vil belyse, hvordan sundhedsprofessionelle kan skelne mellem hoved-halskræftpatienter, som vil have gavn af specialiseret ernæringsmæssig rehabilitering af senfølger efter deres behandlingsforløb, og hoved-halskræftpatienter, som ikke har gavn heraf. Projektet skaber således ny viden om, hvordan selektion og prioritering af hvilke patienter, der tilbydes og indgår i rehabiliteringstilbud kan foregå, og forventes dermed at kunne bidrage til en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer. I lyset af den stigende incidens af hovedhalskræft og de deraf stigende udgifter til rehabilitering i kommunerne er denne prioritering yderst relevant, og det kan bidrage til bedre rehabiliteringstilbud i kommunerne.

En af projektets målsætninger er at undersøge anvendeligheden af eksisterende ernærings-screenings- og vurderingsværktøjer samt at undersøge, hvilke værktøjer til indsamling af patientrapporterede oplysninger, der er anvendelige til at identificere ernæringsmæssigt relevante senfølger, og til at kvalificere og evaluere den ernæringsmæssige rehabilitering.

Metode

Projektet er et treårigt erhvervs-ph.d.-projekt, der gennemføres som flere delstudier. Anvendte metoder er systematisk review, fokusgruppeinterviews, tværsnitsundersøgelse og randomiseret kontrolleret studie.

Projektgruppe

Samarbejdspartnere

  • Ernærings- og Sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol
  • Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet.