Spring til hovedindhold

Rehabilitering for mennesker diagnosticeret med kræft og metastaser i rygsøjlen

Baggrund

Primær knoglekræft er sjælden, da disse kun tegner sig for 0,2 % af alle nye kræftdiagnoser. Derimod er knoglemetastaser ret almindelige hos patienter diagnosticeret med anden primær kræft. Prostata, bryst, nyre og lunge er de primære kræftformer, der hyppigst fører til knoglemetastaser. På grund af progression af kræft udvikler op til 70 % af patienterne med avanceret stadium af bryst- eller prostatacancer og 15-30 % af patienterne med lunge-, tyktarms-, blære- eller nyrekræft knoglemetastase. Patienter oplever:

 • Øget risiko for smerteprogression
 • Øget brug af stærke opioider
 • Nedsat søvnkvalitet
 • Nedsat evne til at gå
 • Markant nedsat sundhedsrelateret livskvalitet
 • Nedsat brugbarhed og sociale forhold.

Ikke behandlet metastatisk rygmarvskompression vil resultere i tab af gangfunktion og blære- eller tarmproblemer, og derfor betragtes diagnosen som en indikation for hurtig behandling, selv i en palliativ plejeindstilling. For de patienter, som findes egnet til operation, har operationen vist sig at forbedre sundhedsrelateret livskvalitet. For at blive vurderet egnet til kirurgisk behandling, forventes det, at patienten overlever i tre måneder eller mere.

Meget lidt vides om, hvad denne gruppe af patienter efter kirurgisk behandling henvises til af indsatser, men en undersøgelse har vist, at 92 % af patienterne med en høj symptomatisk byrde på grund af metastatiske knoglesygdomme var interesserede i og følte sig i stand til at deltage i en træningsbaseret intervention. Fra patienter med avanceret kræftstadium er det også fundet, at rehabilitering fører til øget fysisk ydeevne og øget sundhedsrelateret livskvalitet.

Formålet med dette tværsnitsstudie var derfor at undersøge:

 • Sandsynligheden for overlevelse 90- og 180-dage efter kirurgisk behandling
 • Den procentuelle andel af patienter, der inden udskrivelse har en dokumenteret vurdering af deres rehabiliteringsbehov
 • Den procentuelle andel af patienter, der udskrives med en rehabiliterings plan
 • Den procentuelle andel af patienter, der udskrives til eget hjem, specialiserede rehabiliteringsenheder, andre hospitaler og hospice
 • Om alder, køn, indlæggelsesdage, knoglemetastasested, civilstatus og antallet af genoperationer forudsiger, hvor patienter udskrives til
 • Om alder, køn, indlæggelsesdage, knoglemetastasested, civilstatus og antallet af genoperationer forudsiger dødelighed og genindlæggelser på hospitalet.

Metode

Tværsnitsstudie

Download projektbeskrivelsen som PDF (den er på engelsk)

Kort resume af resultater

74 medicinske journaler blev inkluderet i den endelige analyse. Sandsynligheden for overlevelse 90- og 180-dage efter operation var henholdsvis 78 % og 57 %. 93 % af patientens havde et dokumenteret rehabiliteringspotentiale i den elektroniske patientjournal, men kun halvdelen af patienterne blev udskrevet med en rehabiliteringsplan. 73 % af patienterne blev udskrevet til eget hjem.

Formidling

Artikel: Christensen, J., Biering-Sørensen, F., Morgen, S.S. et al. Survival, discharge destination, and referral for rehabilitation after metastatic spinal cord compression surgery. Spinal Cord Ser Cases 7, 63 (2021). https://doi.org/10.1038/s41394-021-00428-z

Projektgruppe

 • Jan Christensen, seniorforsker, fysioterapeut, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet, København (projektleder)
 • Fin Biering-Sørensen, professor, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet, Hornbæk
 • Søren Schmidt Morgen, afdelingslæge, Ortopædkirurgisk klinik, Rigshospitalet
 • Karen la Cour, Professor i Rehabilitering, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Samarbejdspartnere

 • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet
 • Ortopædkirurgisk klinik, Rigshospitalet
 • Klinik for ergo- og fysioterapi, Rigshospitalet.
Til top