Spring til hovedindhold

Rettidig palliativ indsats på sygehuset

Det er en udfordring at få øje på, hvilke patienter der har brug for palliativ indsats på det rette tidspunkt i den kliniske hverdag på hospitalets højt specialiserede afdelinger. Konsekvensen er, at palliation ofte iværksættes så sent i patienternes forløb, at døden er nært forestående med risiko for, at de derfor ikke opnår optimal lindring af symptomer.

Indsatser med fokus på at udvikle kvaliteten af den basale palliative indsats udfordres af, at palliation på basalt niveau hverken registreres eller monitoreres.

Dette ph.d.-studie handler om rettidig identifikation af patienter med hjertesvigt eller kræft med behov for palliativ indsats på en sygehusafdeling.

I løbet af projektet udvikles, afprøves, testes og evalueres en palliativ indsats til patienter med hjertesvigt eller kræft. Der er i projektet et tydeligt fokus på inddragelse af patienter, pårørende og personale i processen for at sikre, at der udvikles en implementerbar og kontekstspecifik intervention.

Metode

Ph.d.-studiet kombinerer kvalitative og kvantitative metoder i tre delstudier:

  1. Udvikle en rettidig palliativ intervention gennem journal audit, workshops og en feasibility test.
  2. Teste den palliative intervention i et klinisk kontrolleret forsøg.
  3. Evaluere interventionen ved hjælp af individuelle interview, fokusgruppe interview og spørgeskemaundersøgelse.

Projektgruppe

Nina Ingerslev Andersen, sygeplejerske, cand.cur., Palliativ Enhed, Odense Universitetshospital (projektleder)

Heidi Bergenholtz, sygeplejerske, ph.d., lektor i basal palliation, Sjællands Universitetshospital & REHPA

Sabine Gill, Overlæge, ph.d., overlæge, Palliativ Enhed, Odense Universitetshospital

Karin B. Dieperink, sygeplejerske, ph.d., professor

Styregruppe

Under udarbejdelse

Samarbejdspartnere

Kardiologisk Afdeling B & Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Til top