Spring til hovedindhold

Senfølger og livskvalitet blandt kvinder behandlet for livmoder-halskræft

I dette studie beskrives betydelige senfølger blandt kvinder behandlet for livmoderhalskræft 1-4 år tidligere.

Der var 356 nye tilfælde af livmoderhalskræft i 2012, og overlevelsen var 64 %. Symptombyrden blandt kvinder med livmoder- og ovariekræft er høj, især mht. tarm-, urin- og/eller seksuelle problemer. Formålet var at beskrive helbredsrelateret livskvalitet, senfølger og self-efficacy blandt kvinder behandlet for livmoderhalskræft på Odense Universitetshospital fra 2010 til og med juni 2013.

I alt 107 kvinder fik tilsendt EORTC QLQ C30 og CX24, og 85 besvarede og returnerede skemaerne. Kvinder under 45 år havde signifikant flere overgangsalder symptomer og en lavere body image score sammenlignet med ældre kvinder. Flere overvægtige kvinder havde lymfødem, lavere body image score og lavere self-efficacy end normalvægtige. Kvinder, der var opereret, havde højere risiko for lymfødem, og dem, der havde fået kemoterapi, rapporterede en lavere livskvalitet. Antallet af kvinder med overgangsalder symptomer faldt jo flere år, der var gået siden diagnosen.

Metode

  • Spørgeskemaundersøgelse.

Projektgruppe