Spring til hovedindhold

Senfølger og livskvalitet blandt kvinder med livmoderhalskræft

Rehabilitering målrettet senfølger efter livmoderhalskræft. Forskellige fordele ved forskellige settings.

RcDallund udviklede en intervention rettet mod fysiske, psykiske, sociale og seksuelle problemer hos kvinder behandlet for livmoderhalskræft. Formålet var at undersøge deltagernes oplevelse af at leve med disse problemer og deres oplevelse af den tilbudte rehabilitering.

Metode

Fokusgruppeinterviews.

Resultat

Ud af 85 behandlede kvinder havde 66 % moderate-svære senfølger og blev inviteret til et internatophold på RcDallund. 21 kvinder i alderen 40-72 år accepterede.

Senfølger, så som inkontinens, seksuelle problemer og smerter, havde stor indvirkning på hverdagslivet. Flere deltagere havde gavn af især fysisk rehabilitering i deres kommune, men ingen havde modtaget seksuel rehabilitering. Internatopholdet gav dem en følelse af tryghed og normalitet ved at være sammen med ligesindede, og tiden til at reflektere gav lejlighed til at arbejde med svære problemstillinger fx seksualitet. Viden om senfølger og værktøjer til at håndtere disse hjalp kvinderne til at få kontrol over livet igen.

Projektets resultater vil blive offentliggjort i videnskabelige artikler, samt formidlet på faglige konferencer i ind- og udland. Projektet giver basis for fremtidige studier ift. rehabilitering og seksualitet.

Projektgruppe

  • Karin B. Dieperink, RN, MCN, ph.d.
  • Lene Sigaard, RN; MScN
  • Helle Mona Larsen, RN
  • Tina Broby Mikkelsen, cand.scient., ph.d.

Samarbejdspartnere

  • Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling R
  • Syddansk Universitet
  • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Til top