Spring til hovedindhold

Støtte til borgere, der har eller har haft kræft, og skal tilbage på arbejde

At vende tilbage på arbejde under eller efter et sygdomsforløb er for mange et symbol på at genvinde normalitet i hverdagen, og tilbagevenden til arbejde kan med fordel indgå som en del af et genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Men både praksiserfaringer og forskning har vist, at det at vende tilbage på arbejde ofte er svært, og ikke alle borgere får den støtte, de kunne ønske sig. Formålet med projektet er derfor, at udvikle materiale omhandlende omstændigheder og forhold omkring tilbagevenden til arbejde under eller efter en kræftsygdom. Materialet er målrettet både borger, der har eller har haft kræft, deres kollegaer og leder samt sundhedsprofessionelle. Ønsket er, at materialet kan være med til at forbedre borgerens tilbagevenden. Endvidere skal materialet for de sundhedsprofessionelles vedkommende bidrage til at øge ensartet information, der gives til borgere, der har eller har haft kræft på tværs af sundheds- og socialfaglige medarbejdere.

Metode

Materialet er udarbejdet gennem i alt fem workshops, og protypen af materialet er afprøvet på to borgere, en kollega, en leder og fire sundhedsprofessionelle og derefter justeret. Materialet er sendt ud til alle landets kommuner i september 2019 og forventes evalueret i løbet af efteråret 2019/starten af 2020.

Formidling

Projektgruppe

  • Carina Wedell Andersen, specialkonsulent, Center for Kræft og Sundhed København (projektleder)
  • Maria Aagesen, fysioterapeut og ph.d.-studerende, REHPA (projektleder)
  • Jane Jensen, socialrådgiver, Center for Kræft og Sundhed København
  • Mette Aabo, socialrådgiver, Center for Kræft og Sundhed København
  • Jan Tofte, socialrådgiver, forløbs- og projektleder, REHPA
  • Anette Fly Haastrup, kommunikationskonsulent, REHPA

Styregruppe

  • Jette Vibe-Petersen, centerchef og speciallæge i intern medicin, Center for Kræft og Sundhed København
  • Ann-Dorthe Zwisler, videncenterchef, professor og overlæge, REHPA

Samarbejdspartnere

Center for Kræft og Sundhed København

Projektledere

  • Carina Wedell Andersen, specialekonsulent, Center for Kræft og Sundhed København
  • Maria Aagesen, fysioterapeut og ph.d.-studerende, REHPA

Materialet

Du kan gratis hente materialet elektronisk fra www.sundhed.dk/info/arbejde

Ønsker du materialet i fysisk form, kan du bestille det gratis hos Center for Kræft og Sundhed København

Til top