Spring til hovedindhold

Systematisk screening for angst og depression blandt hjertepatienter

Næsten hver tredje hjertepatient udvikler en depression. Depression kan opdages ved screening, og en mere systematisk screening blandt hjertepatienter vil forbedre muligheden for at behandle rettidigt.

I Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering sættes der fokus på betydningen af screening for angst og depression, hvor der opfordres til screening tidligt i rehabiliteringsforløbet. En nyere dansk undersøgelse har dokumenteret, at kun en lille del af hjertepatienter rent faktisk screenes systematisk.

Projektet har til formål at afdække og afhjælpe barrierer for implementering af systematisk screening af hjertepatienter for angst og depression i forbindelse med fase II rehabilitering på sygehus og i kommuner.

Projektet fordeler sig over to projektperioder. Den første fra maj 2015 til februar 2017. Den anden med start i september 2019.

Metode

Data indhentet via Dansk Hjerterehabiliteringsdatabases kortlægninger af hjerterehabilitering i Danmark er brugt til afdækning af screeningsfrekvenser og -metode. Kvalitative interviews med sundhedsprofessionelle på sygehuse og i kommuner er gennemført til afdækning af barrierer og screeningspraksis.

Der hentes også data fra kliniske kvalitetsdatabaser om hjerterehabilitering. Interviews er gennemført både i 2015 og 2020.

Resultat for projektperioden maj 2015-februar 2017

En praksisnær screeningsguide til vejledning af rehabiliteringspersonale i forhold til screeningspraksis og -metode, samt en uddybende baggrundsrapport, som belyser diverse aspekter af screening for angst og depression blandt hjertepatienter, herunder anbefalinger, evidens og forslag til implementering af en systematisk tilgang til screeningen. Læs om resultaterne – link til Hjerteforeningen.dk

Formidling

Guide til sundhedsprofessionnelle, der arbejder med opfølgning og rehabilitering af patienter med hjertesygdom på sygehusafdelinger og i kommuner: Opsporing af hjertepatienter i risiko for angst og depression Systematisk screening i fase II rehabilitering – en guide

Baggrundsrapport: Screening for angst og depression blandt hjertepatienter – Hvorfor og hvordan?

Lindstrom Egholm C, Helmark C, Rossau HK, Munkehøj P, Brøndum S,  Pedersen SS, Zwisler ADO. Implementation of systematic screening for anxiety and depression in cardiac rehabilitation: Real world lessons from a longitudinal study. Journal of Psychosomatic Research 2022 (e-pub ahead of print) https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.110909

Artikel: Flere anerkender screeningsbehov for angst og depression af Suna Haugaard på Hjerteforeningens hjemmeside

Projektgruppe

 • Cecilie Lindström, REHPA (projektleder for 2. projektperiode med start september 2019)
 • Henriette Rossau, REHPA (projektleder for 1. projektperiode, der blev afsluttet i 2017)
 • Pia Munkehøj, Professionshøjskolen Metropol
 • Stig Brøndum, Hjerteforeningen
 • Ann-Dorthe Zwisler, DHRD og REHPA
 • Susanne Pedersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og Kardiologisk Afdeling, OUH
 • Jannick Marschall, Metropol
 • Stephan Jørgensen, psykolog hos Roskilde Sygehus
 • Bo Christensen, praktiserende læge, Aarhus Universitet, Styregruppemedlem i DHRD og bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen
 • Lotte Helmark, Rehabiliteringssygeplejerske på Roskilde Sygehus
 • Birgitte Kvist, repræsentant for den kommunale hjerterehabilitering.

Samarbejdspartnere

 • Hjerteforeningen
 • Københavns Professionshøjskole.
Til top