Spring til hovedindhold

Systematisk screening for angst og depression blandt hjertepatienter

Næsten hver tredje hjertepatient udvikler en depression. Depression kan opdages ved screening, og en mere systematisk screening blandt hjertepatienter vil forbedre muligheden for at behandle rettidigt.

I Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering sættes der fokus på betydningen af screening for angst og depression, hvor der opfordres til screening tidligt i rehabiliteringsforløbet. En nyere dansk undersøgelse har dokumenteret, at kun en lille del af hjertepatienter rent faktisk screenes systematisk. Projektet har til formål at afdække og afhjælpe barrierer for implementering af systematisk screening af hjertepatienter for angst og depression i forbindelse med fase II rehabilitering på sygehus og i kommuner.

Metode

Data indhentet via Dansk Hjerterehabiliteringsdatabases kortlægninger af hjerterehabilitering i Danmark er brugt til afdækning af screeningsfrekvenser og -metode. Kvalitative interviews med sundhedsprofessionelle på sygehuse og i kommuner er gennemført til afdækning af barrierer og screeningspraksis.

Resultat

En praksisnær screeningsguide til vejledning af rehabiliteringspersonale i forhold til screeningspraksis og -metode, samt en uddybende baggrundsrapport, som belyser diverse aspekter af screening for angst og depression blandt hjertepatienter, herunder anbefalinger, evidens og forslag til implementering af en systematisk tilgang til screeningen. Læs om resultaterne – link til Hjerteforeningen.dk

Projektgruppe

 • Henriette Rossau, REHPA
 • Pia Munkehøj, Professionshøjskolen Metropol
 • Stig Brøndum, Hjerteforeningen
 • Ann-Dorthe Zwisler, DHRD og REHPA
 • Susanne Pedersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og Kardiologisk Afdeling, OUH
 • Jannick Marschall, Metropol
 • Stephan Jørgensen, psykolog hos Roskilde Sygehus
 • Bo Christensen, praktiserende læge, Aarhus Universitet, Styregruppemedlem i DHRD og bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen
 • Lotte Helmark, Rehabiliteringssygeplejerske på Roskilde Sygehus
 • Birgitte Kvist, repræsentant for den kommunale hjerterehabilitering.

Samarbejdspartnere

 • Hjerteforeningen
 • Professionshøjskolen Metropol.