Spring til hovedindhold

Videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats

Dette projekt vil undersøge, om video-konsultationer i den specialiserede palliative indsats kan give en forbedret, patientcentreret og tillidsfuld kommunikation mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Den specialiserede palliative indsats i Danmark er organiseret forskelligt i landets regioner. I Det Palliative Team – Fyn i Region Syddanmark foregår konsultationerne via hjemmebesøg og efterfølgende telefonkonsultationer fra en palliationssygeplejerske. Dette har sine begrænsninger, da dette kun kan foregå individuelt mellem patient, pårørende og de sundhedsprofessionelle og ikke synkront mellem de involverede parter. Telefonkonsultationer tillader ikke patienten og palliationssygeplejersken at have en visuel kontakt, der formentlig kan forbedre kommunikationen, kontrollen og behandlingen af patientens symptomer. International forskning har vist positive resultater med brugen af videokonsultationer i den palliative indsats. 

Dette projekt, et kvalitativt eksplorativt studie, vil undersøge patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles oplevelser af brugen af videokonsultationer. Dertil vil det bliver undersøgt, hvorvidt brugen heraf forbedrer kommunikationen mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Ligeledes har projektet til formål at identificere facilitatorer og barrierer i forhold til brugen af telemedicinske løsninger i den specialiserede palliative indsats i Danmark i fremtiden.  

Metode

Der vil overordnet blive gjort brug af kvalitative forskningsmetoder i form af feltnoter fra deltagerobservationer, dagbogsnotater, semistrukturerede interviews. Dertil vil socio-demografiske detaljer omkring den enkelte patient blive noteret. 

Resultat

Projektets resultater er præsenteret i artiklen: Experiences With Video Consultations in Specialized Palliative Home-Care: Qualitative Study of Patient and Relative Perspectives

Dertil vil brugen af videokonsultationer inden for den specialiserede palliative indsats blive formidlet på faglige konferencer i ind- og udland. 

Projektgruppe

 • Ann-Dorthe Zwisler, Professor og Videncenterchef, REHPA
 • Karin B. Dieperink, Ph.d, Postdoc, OUH afd. R, Syddansk Universitet og REHPA
 • Dorthe Boe Danbjørg, Ph.d., Postdoc, OUH afd. X samt studieleder Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje, Syddansk Universitet
 • Lene Munk, Sygeplejerske ved Det Palliative Team Fyn, Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Mia Jess, Antropolog og Videnskabelig assistent, REHPA
 • Karen F. Funderskov, Stud.cand.cur., Syddansk Universitet.

Styregruppe

 • Anna Grethe Andreasen, Udviklingssygeplejerske, Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Maria Hunosøe, Ewii Telecare A/S
 • Peter Johansen, IT – konsulent, Ewii Telecare A/S
 • Mejse Holstein, projektleder v. ”Min sidste tid” – Svendborg Kommune
 • Lisbeth Irene Jensen, Innovationskonsulent, CIMT
 • Mette Raunkjær, Ph.d., Seniorforsker, REHPA
 • Mette Damkjær Syse, Daglig leder CoLab Odense, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.

Samarbejdspartnere

 • Ewii Telecare A/S, Patient@home (PATH)
 • Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling R – Det Palliative Team Fyn
 • Syddansk Universitet
 • Svendborg Kommune
 • CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
 • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Til top