Spring til hovedindhold

Videokonsultationer i palliation – en systematisk litteraturgennemgang

Projektet undersøger brugen af videokonsultationer i palliation internationalt, herunder hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med at benytte videoteknologi i palliativ indsats.

Inden for det palliative felt er der stigende fokus på at udbrede palliation til flere patientgrupper med livstruende sygdom, samt at inkorporere palliation tidligere i patienters sygdomsforløb. På globalt plan er det dog stadig kun et fåtal af patienter og pårørende, der får adgang til palliativ indsats, på trods af det store behov for palliation. Forskning indikerer, at telemedicin såsom videokonsultationer kan bidrage til at skabe bedre adgang til palliation ved bl.a. at understøtte hjemmebaserede indsatser. Under en videokonsultation kan patienten, eventuelle pårørende samt en eller flere sundhedsprofessionelle interagere via video, så de både kan se og høre hinanden, imens at de taler sammen.

Dette projekt er en systematisk gennemgang af den videnskabelige litteratur om brugen af videokonsultationer i palliation. Projektet undersøger muligheder og udfordringer ved brug af videokonsultationer i både specialiseret og basal palliation og tager afsæt i både patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles perspektiv.

Resultaterne kan give et overblik over den eksisterende litteratur på området og understøtte en kvalificeret debat om brugen af videokonsultationer i palliation samt pege på fremtidige forskningsfelter.

Metode

Et systematisk integreret review med en narrativ syntese.

Formidling

Projektgruppe

  • Mia Jess, videnskabelig assistent. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Karin B. Dieperink, sygeplejerske, ph.d., lektor. Viceinstitutleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet; Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital; REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Helle Timm, professor, forsknings- og områdeleder palliation. REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.
Til top