Spring til hovedindhold

Hjerterehabilitering i Danmark – hvad nu?

Vi fejrer 25-året for hjerterehabilitering i Danmark med en status for udviklingen her og nu. Vi sætter fokus på kvalitetsudvikling, redskaber, aktuelle indsatser til og visioner for at omsætte
viden til praksis – og vi drøfter udviklingsperspektiverne for hjerterehabilitering i fremtiden.

Program

09.30 Registrering og morgenkaffe
10.00 Velkomst ved adm. direktør Anne Kaltoft, Hjerteforeningen
10.15 Hvad ved vi – baseret på forskning – om hjerterehabilitering i dag?
State of the art-forelæsning (engl.) ved professor Rod Taylor, Glasgow University,
med kort indledning ved videncenterchef Ane Bonnerup Vind, REHPA
11.00 BLOK A parallelsessioner
12.00 Frokost
13.00 BLOK B parallelsessioner
14.00 Kaffepause og netværk
14.30 Hjertepatienten og det nære sundhedsvæsen
Faglige oplæg set fra sygehus-, kommunalt og forskningsperspektiv ved professor
Ann-Dorthe Zwisler, REHPA, overlæge, ph.d. Charlotte Glümer, centerchef ved Center
for Diabetes og Hjertesygdomme, KBH Kommune og professor Thomas Maribo,
DEFACTUM, efterfulgt af paneldebat med faglige organisationer på området
15.30 Tilbagemelding fra sessioner og afrunding ved parterne – hvad tager vi med os?
16.00 Tak for i dag.

Parallelsessioner

Parallelsessionerne sætter fokus på aktuelle emner, som er centrale for videreudvikling af hjerterehabilitering i Danmark til gavn for mennesker med hjertesygdom. Under sessionerne får du sammen med andre mulighed for at overveje, hvad du kan tage med hjem til din egen kontekst – og hvad vi i fællesskab kan gøre for at sikre hjerterehabilitering af høj og ensartet kvalitet i fremtiden.

Du kan vælge to sessioner. Afhængig af tilmelding gentages sessionerne i blok A og B.

 1. Implementering af PRO i hjerterehabilitering
  Tovholder: Sanne Jensen, teamleder PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
  Arbejdet med at udvikle og afprøve et nationalt PRO-skema i forbindelse med rehabilitering til iskæmiske hjertepatienter er afsluttet. I denne session præsenteres baggrund, proces og resultatet af arbejdet med fremlæggelse af eksempler fra klinikken og bud på implementering af PRO på sygehuse og i kommuner.
 2. Kvalitetsudvikling i praksis – fælles mål og brug af kvalitetsdata på sygehuse og i kommuner
  Tovholder: Charlotte Cerqueira, afdelingsleder, RKKP
  Samarbejde på tværs af sektorer er centralt for udvikling af kvaliteten for patienter i sundhedsvæsenet. I denne session deles konkrete erfaringer med at styrke samarbejdet om kvalitetsudvikling på tværs af kommuner og sygehuse med udgangspunkt i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.
 3. Social ulighed i hjerterehabilitering
  Tovholder: Thomas Maribo, forskningsleder, professor, DEFACTUM
  Hvordan står det til i DK? Med et oplæg om social ulighed i sundhed og rehabilitering præsenteres du for de nyeste resultater om social ulighed i hjerterehabilitering – og ikke mindst de foreløbige erfaringer fra et igangværende projekt om, hvordan man kan arbejde med at reducere social ulighed i rehabilitering.
 4. Hjerterehabilitering og digitale indsatser
  Tovholder: Lotte Helmark, sygeplejespecialist, ph.d., SUH Roskilde og Institut for Psykologi, SDU
  Digitale interventioner anbefales som en mulig løsning på de udfordringer, vi står overfor i dag i forhold til et voksende antal mennesker med kronisk hjertesygdom. Denne session sætter fokus på mulige digitale veje at gå, og du præsenteres for konkrete eksempler på digitale interventioner, som aktuelt er under afprøvning eller implementering (eMindYourHeart, Rehabilitering på hjemmebane, Tele-Hjertesvigt).
 5. Nye målgrupper for hjerterehabilitering
  Tovholder: Ann-Dorthe Zwisler, overlæge, professor, REHPA og Kardiologisk afd. B, OUH
  Hjerterehabilitering var oprindeligt målrettet patienter efter en blodprop i hjertet. I dag anbefales hjerterehabilitering til en bredere målgruppe, og nye målgrupper kommer stadig til. Der gives status over målgrupper for hjerterehabilitering, og du præsenteres for hjertestopoverlevere, patienter med lungeemboli og patienter med spontan coronar arterie dissektion (SCAD) som nogle af de nye målgrupper, der har gavn af hjerterehabilitering.

Download programmet som PDF

Tilmelding

Prisen for deltagelse er 850 kr. inkl. moms (early bird pris indtil 10. februar 2023), herefter 1.100 kr. inkl. moms. Tilmeldingsfrist den 22. marts 2023.

Bemærk, at tilmelding er bindende, og beløbet ikke kan tilbagebetales.

Gebyret opkræves løbende på faktura fra Odense Universitetshospital, Region Syddanmark.

Tilmeld dig via Conference Manager senest den 22. marts 2023.

Til top