Spring til hovedindhold

Konference: Senfølger efter kræft – et felt i udvikling – UDSOLGT

Med udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden sætter vi spot på aktuelle temaer om generelle senfølger på kræftområdet.

DCCC Senfølgenetværk og REHPA inviterer til gratis konference om generelle senfølger efter kræft torsdag den 25. januar 2024 i Auditorium O100 på Syddansk Universitet, Odense.

Målgruppe

Konferencens målgruppe er fagprofessionelle med tilknytning til senfølgeklinikker eller fagprofessionelle ansat på relevante afdelinger på sygehuse, i kommuner eller civilsamfundet.

Program

09.30-10.00 Registrering og morgenkaffe

10.00-10.05 Velkomst og introduktion til dagen ved lektor Therese Juul, Aarhus Universitet og klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA

10.05-10.30 Faglige perspektiver på senfølgeområdet
Dialog ved overlæge, ph.d. Lena Saltbæk, Senfølgeklinikken SUH, Roskilde, centerchef, speciallæge Dorte Hofland, Center for Kræft og Sundhed København, formand Marianne Nord Hansen, Senfølgerforeningen og professor mso Dorte Ejg Jarbøl, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

10.30-11.15 Neuro-kognitive senfølger og fatigue efter kræftbehandling
Plenumoplæg ved cand.psych., ph.d., lektor Ali Amidi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

11.30-12.30 BLOK A parallelsessioner

12.30-13.20 Frokost

13.20-14.20 BLOK B parallelsessioner

14.20-14.45 Kaffepause og netværk

14.45 – 15.15 Komplementær behandling i den kliniske praksis – erfaringer fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
Plenumoplæg (online, engl.) ved MD, Integrative Medicine Specialist, Director of Mind-body Medicine Shelly Latte-Naor, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York

15.15-15.30 Fremtidens nationale organisering af senfølgeindsatsen
Hvilket billede tegner sig af feltets organisatoriske udvikling? De vigtigste anbefalinger fra dagens workshop fremlægges i plenum ved Annette Rasmussen og Lena Saltbæk

15.30 Tak for i dag.

Parallelsessioner

Kemoterapi-induceret neuropati og neuropatiske smerter hos kræftoverlevere

Lise Ventzel, afdelingslæge, ph.d., leder af Kompetencecenter for senfølger efter kræft (RSD) og Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
En af de hyppigste senfølger hos kræftpatienter er neuropati, herunder neuropatiske smerter. Oplægget tager udgangspunkt i kræftpatienter, der oplever disse senfølger, og gennemgår årsag, symptomer, diagnose og behandling.

Seksualitet og senfølger efter kræft

Anette Højer Mikkelsen, specialist i sexologisk rådgivning, sygeplejerske, cand.cur., Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital
I forbindelse med kræft oplever ca. halvdelen af kræftramte seksuelle senfølge, hvilket påvirker deres livskvalitet. Oplægget belyser, hvilke seksuelle senfølger, der opstår med indvirkning på selvet og parforhold, de sundhedsprofessionelles dialog med patient og par om seksuelle senfølger samt behandlingstilbud.

Søvnproblemer blandt kræftoverlevere

Beverley Lim Høeg, psykolog, ph.d., postdoc og Pernille Envold Bidstrup, psykolog, ph.d., seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse
Workshop om søvnproblemer og hvordan de kan afhjælpes. Sessionen tager udgangspunkt i erfaringer fra forskningsprojektet SOV-NU, der afprøvede et søvnprogram baseret på kognitiv adfærdsterapi og fysisk træning.

Frygt for tilbagefald af kræft

Johanne Dam Lyhne, læge i hoveduddannelse, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Vejle Sygehus, formand for Danish Psycho-Oncology Cooperative group (DPOC)
Med udgangspunkt i afprøvning af en kognitivbaseret intervention belyser oplægget bl.a. viden om screening, vurdering og behandling af frygt for tilbagefald blandt mennesker, der har haft kræft.

Pårørendes rolle i et hverdagsliv med senfølger

Nina Rottmann, cand.psych., ph.d., lektor, Institut for Psykologi, SDU og REHPA
Med et stigende fokus på inddragelse af pårørende som ressource i kræftbehandling og efterforløb er der behov for opmærksomhed på de pårørende i forløbet. Oplægget belyser pårørendes perspektiver og mulige roller i et forløb, herunder reaktioner, belastninger og behov, samt hvordan de pårørende kan inddrages ift. patientens forløb og ift. egne behov for støtte.

Organisering af senfølgeindsatsen i det danske sundhedsvæsen

Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, cand.cur., REHPA og Lena Saltbæk, overlæge, ph.d., leder af Klinik for Senfølger efter Kræft, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, SUH Roskilde
På workshoppen diskuteres, hvordan fremtidens senfølgeindsats kan struktureres med ensartethed og høj kvalitet for øje. Workshopdeltagerne udfærdiger konferencens anbefaling til den fremtidige organisering af senfølgeindsatsen, som præsenteres og diskuteres i plenum. Den endelige anbefaling sendes efterfølgende til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen som et indlæg til udmøntning af Kræftplan V.

Tilmelding – konferencen er udsolgt

Pladserne er blevet revet væk, og ventelisten er lang, derfor lukker tilmeldingen nu også til ventelisten.

Du kan redigere din tilmelding via link i den bekræftelse, du modtager på mail indtil den 10. januar, herunder afmelde dig konferencen, så pladsen i stedet kan gå til én på ventelisten.

REHPA forbeholder sig retten til at sortere i tilmeldingslisten, så der max deltager fire pr. ansættelsessted, for at sikre en så bred repræsentation som muligt.

Ca. en uge før konferencen modtager du en mail med de to parallelsessioner, du har fået tildelt. I tilmeldingen ønsker du tre i prioriteret rækkefølge. Vi gør vores bedste for at imødekomme dine primære ønsker, men vi kan ikke love noget.

Kontakt arrangementsgruppen

Therese Juul, sygeplejerske, lektor, Klinik for Senfølger efter kræft i Bækkenorganerne, Mave og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital: therjuul@rm.dk på vegne af DCCC Netværk for senfølgeklinikker

Marianne Krogsgaard, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge: markro@regionsjaelland.dk

Lena Saltbæk, overlæge, ph.d., leder af Klinik for Senfølger efter Kræft, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Roskilde: lsal@regionsjaelland.dk

Anette Højer Mikkelsen, specialist i sexologisk rådgivning, sygeplejerske, cand. cur., Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital: anette.hoejer.mikkelsen@rn.dk

Vibse Bjerrum Jørgensen, kræftrehabiliteringssygeplejerske, sundhedscoach, Sundhedscenter Højvang, Esbjerg Kommune: vibj@esbjergkommune.dk

Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, cand.cur., REHPA Forskningsklinik: annette.rasmussen2@rsyd.dk på vegne af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Til top