Spring til hovedindhold

Netværksmøde for senfølgeklinikker

REHPA inviterer til første netværksmøde for fagprofessionelle ansat ved regionale senfølgeklinikker på kræftområdet den 8. april 2022 kl. 9.30-15.15 hos REHPA, Nyborg.

Netværksmødet er gratis. Du betaler selv din transport.

Program

09.30 Ankomst kaffe/brød

10.00 Velkomst ved videncenterchef Ane Bonnerup Vind og klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA

10.15 Præsentation af de regionale senfølgeklinikker
Hver region har 15 minutter til præsentation af: Rammer, portefølje inkl. forventninger til patientomfang, professioner, samarbejdsrelationer og stolthed/glæde

11.30 Frokost i REHPAs spisestue på 3. sal – overnatningsfaciliteter

12.15 Senfølger vedrørende mave/tarm-funktion, udredning og behandling. Evidens/forskningsbaseret viden og kliniske erfaringer – herunder henvisningsmuligheder mv. ved Gitte Kjær Sørensen, udviklingsansvarlig sygeplejerske, MKS, Klinik for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne, Aarhus Universitetshospital

13.15 Pause med kaffe og kage

13.30 Smerter hos kræftpatienter i et senfølgeperspektiv ved Lene Jarlbæk, onkolog, klinisk farmakolog, seniorforsker, REHPA

14.30 Pause

14.40 Evaluering og aftaler om netværkets fortsatte samarbejde, næste mødedato fastsættes og om muligt med et tema ved Ane Bonnerup Vind og Annette Rasmussen

Vi glæder os til at se dig!

Praktisk information

Tilmelding senest den 3. april 2022 via Conference Manager.

Der er maksimalt plads til 35 deltagere. Ved flere end 35 deltagere prioriteres repræsentation fra alle fem regioner.

Find vej: Netværksmødet finder sted hos REHPA, Vestergade 17, 5800 Nyborg i træningssalen:

https://map.krak.dk/m/dvQ7t

Kontakt tovholderne for netværket: Annette Rasmussen eller Ane Bonnerup Vind

Til top