Spring til hovedindhold

NNE-REHPA temadag om ernæringsindsatser i rehabilitering og palliation (UDSOLGT)

Temadagen sætter fokus på udviklingsarbejder, hvor diætister/ernæringsfaglige professionelle, der arbejder med ernæring som en del af rehabilitering, bidrager med erfaringer, nysgerrige refleksionsspørgsmål og idegenerering til at opnå de bedst mulige ernæringsindsatser til kommunens borgere.

Målgruppe

Diætister, klinikere, forskere, undervisere med interesse for ernæringsindsatser.

Program

09.00: Ankomst, kaffe og boller

09.15: Velkomst og præsentation ved klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA   

09.45: Hjerterehabilitering og udflytning til kommune – sparringsmøde mellem kommune og sygehus i et diætist perspektiv v. klinisk diætist Ditte Lindhardt Albrektsen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune

10.10: Ernæringsindsats i tværfaglig koordineret rehabiliteringsindsats v. klinisk diætist, cand.scient. ernæring Helena Sylow Heilmann Dominiak, Sundhed, Træning og Rehabilitering, Køge Kommune                                                                                                        

10.35: Pause

10.50: Nyt kommunalt rehabiliteringscenter – muligheder og barriere for et fokus på ernæring? v. Ledende økonoma Christina N. Søndergaard, Helsingør Kommune.

11.15: Uddannelse af terapeuter, sygeplejersker, SSA, SSH m.fl. i Mad, Måltider & Ernæring v. klinisk diætist og Mad & Måltidsmentor Michelle Nielsen, Odense Kommune

11.40: Frokost og refleksionsspørgsmål med gåtur ved volden

12.40: Opsamling fra refleksionstur v. Marianne Boll Kristensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig, klinisk diætist, cand.scient., ph.d., Regionshospitalet Gødstrup og Kim Skov Ulstrup, lektor, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole

13.00: Ældre, sygdom og ernæringsrisiko på plejecentre v. ph.d.-studerende, lektor ved Ernæring og Sundhed, Professionshøjskolen Absalon, cand.scient. i human ernæring, Tenna Christoffersen

13.30: Pause med kaffe og kage

13.45: Koncept ’Lev livet med Type-2 diabetes’, et nyt kommunalt patientuddannelseskoncept v. ph.d., cand.scient., Karina Vejrum Sørensen og klinisk diætist Susanne Elman Pedersen, Steno Diabetes Center Odense

14.15: Gruppedrøftelser og opsamling v. Marianne Boll Kristensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig, klinisk diætist, cand.scient., ph.d., Regionshospitalet Gødstrup og Kim Skov Ulstrup, lektor, Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole

15.00: Afslutning, evaluering og perspektiver fremadrettet mod næste år – Hvad kan fokus være?

Tilmelding

Temadagen er totalt udsolgt. Vi har oprettet venteliste i tilfælde af afbud, men vi kan ikke love, at der bliver ledige pladser.

Det er gratis at deltage.

Du modtager en bekræftelse på mail, når du har tilmeldt dig. 

Husk at melde afbud via link i bekræftelsesmail, hvis du bliver forhindret.

Yderligere information

Læs mere om netværket på rehpa.dk

Ved spørgsmål til netværket kontakt klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA

Til top