Spring til hovedindhold

Ph.d.-forsvar – Karen Marie Sangild Stølen

Karen Marie Sangild Stølen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Frivillighed i palliation – kvalitative studier af muligheder og udfordringer knyttet til frivilliges arbejde og samarbejde i den afsluttende del af livet hos borgere i eget hjem og på plejehjem”

Forsvaret bliver afholdt på campus København. Det er også muligt at deltage online via Zoom.

Resumé

Afhandlingen undersøger erfaringer knyttet til frivilligt arbejde og samarbejde hos borgere på plejehjem og i eget hjem.

Formålet er i et palliativt perspektiv at generere viden om frivilliges og det frivillige arbejdes betydning og vilkår hos sårbare gamle, døende og deres pårørende i en kommunal kontekst.

Projektets datagrundlag er observationer af hverdagslige samhandlingssituationer på tre plejehjem og hos døende borgere i eget hjem, hvor frivillige tilbyder deres aktiviteter og støtte. Observationer er suppleret med opfølgende interviews med faste plejehjemsfrivillige og frivillige vågere, de sundhedsprofessionelle, der har det formelle ansvar for borgerens plejeforløb og med borgere og pårørende.

Studiet guides teoretisk af fænomenologisk omsorgsfilosofi og hverdagslivssociologi i form af symbolsk interaktionisme.

I afhandlingens kappe præsenteres projektets resultater igennem fire artikler. Artiklerne behandler forskellige forskningsspørgsmål og vinkler knyttet til afhandlingens overordnede formål og består af en systematisk reviewartikel og tre empiriske artikler.

Afhandlingen konkluderer, at frivillige er betydningsfulde supplerende omsorgspersoner og ressourcer, der bidrager til at fremme borgeres hverdagslige velvære og livskvalitet på plejehjem, og udgør en betydningsfuld støtte og aflastning til den døende borgeres pårørende på plejehjem og i eget hjem. Samarbejdet med frivillige frigiver tid hos sundhedsprofessionelle til andre omsorgsopgaver såvel som at samarbejdet også kræver de professionelles tid i hverdagen.

Projektet peger på, at traditionelle institutionelle praksisser og samarbejdsformer med fordel kan udfordres og udvikles til gavn for sårbare gamle, døende og deres pårørende. Sundhedsprofessionelles viden om, hvad frivillige tilbyder og kan bidrage med til borgere og deres pårørende er afgørende for at styrke, fremme og udvikle samarbejdet med frivillige i kommunal basal palliativ indsats.

Læs mere om projektet på rehpa.dk

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet (formand)
  • Professor mso Lone Grøn, VIVE
  • Professor Astrid Helene Skatvedt, Universitetet i Sørøst-Norge

Moderator

  • Institutleder Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet

Hovedvejleder

  • Professor Michael Hviid Jacobsen, Aalborg Universitet

Bivejledere

Tilmelding

Tilmelding til forsvar – både fysisk og digitalt – senest søndag d. 7. august 2022.

Til top