Spring til hovedindhold

REHPA Netværksmøde for professionshøjskoler

Netværksmødet finder sted på Nyborg Sygehus, Vestergade 17, 5800 Nyborg i mødelokalerne 1-2-3. Indgang til venstre for hovedindgangen.

Der er gratis parkering på sygehusets matrikel.
Er du med tog, tager det 15-20 min. at gå fra stationen. 

Målgruppe

Deltagerne er repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Program

Dagen sætter fokus på kommunal palliation. Vi inddrager både det brede perspektiv fra REHPAs kortlægning og kommer i dybden fra kommunal praksis. Dagen sluttes af med, at arbejdsgruppen for kortlægning af undervisning i palliation på sygeplejerskeuddannelserne vil give en status på arbejdet med kortlægningen.

9.30. – 10.00 Ankomst – Morgenkaffe & brød

10.00 – 10.15 Velkomst & introduktion til dagens program v. Vibeke Graven, Seniorforsker, REHPA

10.15 – 11:00 Status på Kommunal palliation med afsæt i REHPAs kortlægning
v. Mette Raunkiær, Professor, REHPA

11.00 – 12.00 Erfaringer fra arbejdet med udvikling af palliation i Københavns kommune. v. Alice Johansen, Klinisk sygeplejespecialist, Videnscenter for Lindring, Københavns Kommune

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Drøftelse af oplæggenes betydning for undervisning i palliation på uddannelserne

13.15 – 14.15 Status og inputs til kortlægning af uddannelsesmateriale i palliation. v. Arbejdsgruppen

14.15 – 14.30 Kaffe & kage

14.30 – 15.00 Afrunding og evaluering

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er mandag den 7. august 2023.

Tilmelding sker via Conference Manager – fristen er udløbet.

Du modtager en bekræftelse på mail, når du har tilmeldt dig. 

Husk at melde afbud via link i bekræftelsesmail, hvis du bliver forhindret.

Yderligere oplysninger

Læs mere om netværket på rehpa.dk

Ved spørgsmål til netværket kontakt Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA

Til top