Spring til hovedindhold

REHPA-netværksmøde for professionshøjskoler

REHPA inviterer til netværksmøde for professionshøjskoler den 17. november.

Målgruppe

Netværksmødet er for repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Program

Formiddag

09.30 – 10.00 Ankomst kaffe/brød
10.00 – 10.30 Velkomst og fælles præsentationsrunde
10.00 – 12.30 Koordinering og integrering af rehabilitering og palliation

Formålet med formiddagens indhold er at lægge op til drøftelse af, hvilken viden og hvilke færdig-heder og kompetencer, der er behov for, for at kunne skabe sammenhæng mellem rehabilitering og palliation i patienternes/brugernes forløb.

Indhold:

  • Præsentation af igangværende litteraturgennemgang om kombination af rehabilitering og palliation v. seniorforsker Jette Thuesen
  • Kombination af rehabilitering og palliation i klinisk praksis v. overlæge og leder af Forskning og Videndeling, REHPA Kristoffer Marså
  • Uddannelse i rehabilitering og palliation v. seniorforsker Jette Thuesen og seniorforsker Vibeke Graven.

12.30 – 13.00 Frokost

Eftermiddag

13.00 – 14.00 Diskussion af formiddagens indlæg og deltagernes erfaringer, herunder hvordan man kan arbejde med videnskredsløb som en fortsat udvikling af uddannelsesaktiviteter på området.

14.00 – 15.00 Drøftelse og udarbejdelse af plan for ‘revitalisering’ af netværket. REHPA vil gerne lægge flere kræfter i at understøtte netværket.

Download programmet som PDF

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 11. november 2021.

Læs om netværket

Til top