Spring til hovedindhold

DEFACTUM og REHPA samarbejder om bedre kvalitet og mere forskning i kommunal praksis i Region Midtjylland

Siden 2017 har REHPA haft lokalkontor hos DEFACTUM i Region Midtjylland, hvor vi er tilknyttet afdelingen Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning. Målsætningen bag samboskabet er et stærkt fagligt samarbejde om kvalitet og forskning på rehabiliteringsområdet i såvel kommuner og hospitalsafdelinger i Region Midtjylland.

Placeringen af REHPAs lokalkontor i Aarhus er nøje udvalgt. Netop DEFACTUM er en stærk medspiller inden for kvalitet og forskning på områderne sundhed, social og arbejdsmarked. DEFACTUM består af de fire afdelinger Kvalitetsudvikling, Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, Data og Analyse samt Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning.

Ifølge REHPAs videncenterchef er samarbejdet med DEFACTUM et godt grundlag for udvikling af rehabilitering og palliation:

DEFACTUM og Marselisborgcentret er Danmarks epicenter på rehabiliteringsområdet. De har en lang og unik tradition for at huse og samle viden og gode kræfter. I det lys er REHPA taknemmelig for at blive budt indenfor i Aarhus, og jeg tror på, at vi med udgangspunkt i hvert vores perspektiver – sundhedsfremme og lindring – kan udvikle fagområderne meningsfuldt.

Ann-Dorthe Zwisler

Hos DEFACUM i Aarhus er forskningsleder Thomas Maribo også meget tilfreds med samboskabet, som han oplever understøtter samarbejde og udvikling på mange områder:

REHPA har virkelig løftet rollen og opgaven som nationalt videncenter – både opgavemæssigt og samarbejdsmæssigt. Det er meget vigtigt, at REHPA har skabt gode relationer og muligheder for samarbejde i alle regioner, og det vil DEFACTUM understøtte det bedste vi kan. Vi er glade for vores samarbejde både i samboskabet og i de øvrige projekter.

I forskningsnetværket SEVERIN har DEFACTUM formandsrollen og REHPA har sekretærrollen, og også her fungerer det tætte samarbejde. Vi har fokus på forskellige faglige områder, men vi har også vigtige snitflader, så vi supplerer hinanden, og samarbejdet i forhold til mennesker med livstruende sygdom er et godt supplement til udvikling på rehabiliteringsområdet.

Det nationale PRO-samarbejde er et andet område, hvor vi skaber synergi af samarbejdet. REHPA og DEFACTUM understøtter hinanden i at få rehabilitering og palliation på dagsordenen, så fokus ikke alene er på diagnose, men også på hverdagsliv og lindring.

Thomas Maribo

Fælles fokus på kommunal hjerterehabilitering og på udvikling af rehabilitering til unge med kræft

Samarbejdet mellem forskere fra REHPAs lokalkontor i Aarhus og DEFACTUM er kommet godt fra start med to forskningsprojekter. Et af dem handler om at undersøge sammenhængen mellem kvalitet og resultater af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland. Projektet udføres i samarbejde med ti midtjyske kommuner, Hjerteforeningen, DEFACTUM og REHPA, og det ledes af forsker Charlotte Gjørup Pedersen.

Læs mere om kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland

Det andet projekt handler om at udvikle og afprøve et rehabiliteringsprogram til unge voksne med kræft. Postdoc Marc Sampedro Pilegaard er projektleder, og projektet er en del af fysioterapeut Maria Aagesens ph.d.-projekt. I projektet indgår blandt andet også seniorforsker Christina Malmose Stapeltfeldt fra DEFACTUM.

Læs mere om ’Tilbage til hverdagslivet for unge kræftoverlevere’

Visionen er, at REHPA og DEFACTUM i fremtiden kommer til at samarbejde om endnu flere projekter om rehabilitering og palliation til personer med en livstruende sygdom. Vi har flere spændende konkrete i støbeskeen. Hvor vi supplerer hinanden. Ligesom vi har flere forskningsartikler på vej i udgivelser.

REHPA Aarhus

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
DEFACTUM
Evald Kroghs Gade 16a
8000 Aarhus C

Find vej til REHPA Aarhus via Google Maps

Til top