Spring til hovedindhold

Det særlige ved hospicepraksis

”Hospice, det er sådan et sted med tro, håb og kærlighed, fordi alle har sig selv med, det er ligesom, at maskerne er smidt uden for døren.” Sådan beskriver en frivillig det særlige ved hospice i projektet Hospicer i Danmark – Hospicepraksis fra REHPA.

Vibeke Graven har i et postdoc-forløb ved REHPA udforsket praksis på danske hospicer gennem deltagende observation på tre hospicer og sammen med professor Helle Timm, REHPA, interviewet hospiceledere. Projektet har forløbet over tre år (2016-2019) som et samarbejdsprojekt mellem Hospicelederforeningen Danmark og REHPA. Det er et delprojekt af: Hospicer i Danmark – historie, praksis og betydning.

Projektet har tydeliggjort, at hospicerne er kendetegnet ved en særlig omsorgsorienteret praksis med stærke rødder i hospicefilosofien. Her betragtes død og lidelse som en naturlig del af livet, og omsorgen er rettet mod, hvad der for den enkelte giver mening i livet ved dets afslutning. I en specialiseret palliativ indsats hjælper denne værdibaserede tilgang med at understøtte håb og mening i livet hos patienter og pårørende på trods af dødens nærvær. Studiets fund og analyser viser også, at en specialiseret palliativ indsats ikke udelukkende handler om at implementere den nyeste medicinske viden. Den er først og fremmest en tilgang, der involverer en praktisk kundskab om at være omsorgsfuldt til stede i dødens nærvær. En sådan kundskab er en forudsætning for at anvende evidensbaseret viden og såkaldte redskaber på en meningsfuld måde.

Hvordan kan hospicefilosofien fremadrettet bidrage til den samlede palliative indsats?

I et sundhedsvæsen med fokus på evidensbaseret praksis, målbare effekter, effektive behandlingsmetoder etc. kan hospicefilosofiens ”levede” værdier og omsorgsetik inspirere som konkrete eksempler på, hvordan både død, lidelse, sorg og livskvalitet kan få fokus. Hospicefilosofien må naturligvis fortolkes ind i den institutionelle ramme, den indgår i, men en fastholden af, at palliation er en tilgang og ikke kan reduceres til symptomlindring, må formodes at være relevant i alle kontekster for en palliativ indsats. Studiet indikerer, at hospicer har potentiale som en kritisk modvægt mod en mulig overdreven medikalisering af den palliative indsats.

Få mere viden

projektets side finder du de videnskabelige artikler og posters, som er udgivet i forbindelse med delprojektet.

Delprojektet er mundtligt formidlet i flere regioner til både hospicepersonale, støtteforeninger og bestyrelser. Se video med oplæg om resultaterne fra projektets formidlingsturné, hvor Vibeke Graven fortæller om hospicepraksis:

Der udkommer desuden en opsamlende artikel om delprojektet i næste nummer af Omsorg – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin (nr. 4). Artiklen hedder ”Hospicepraksis i Danmark”.

Til top