Spring til hovedindhold

Dødsfald blandt de ældste borgere sker hyppigst hjemme

Nyt notat fra REHPA viser opgørelse over dødsted for danskere for årene 2012-2014.

En ny opgørelse fra REHPA viser sammenhænge mellem danskernes dødssted, dødsårsager, alder og bopæl i årene 2012-2014. Opgørelsen viser, at danskere i den ældste aldersgruppe (86 år og derover) oftest dør på deres bopælsadresse (60 %). For 70 % i denne aldersgruppe er bopælsadressen på en plejebolig, mens de øvrige dør i eget ”privat” hjem.

I aldersgruppen 65-85 år dør 42 % i plejebolig og 57 % i eget ”privat” hjem.

Ser man bort fra de ældste og gruppen af 19-39 årige, så dør mere end halvdelen af danskerne på et hospital.

Download notatet: Dødssted i Danmark 2012-2014 – relateret til dødsårsager, alder, køn, regioner og kommuner

Notatet påpeger også forskelle i fordelingen af dødsårsager i forhold til om folk dør på hospitalet eller i eget hjem. Kræft er fortsat den hyppigste dødsårsag i Danmark, hvad enten folk dør hjemme eller på hospitalet.

Sygdomme i respirationsvejene er markant højere repræsenteret blandt dødsfald på hospitaler end hjemme, hvor det omvendte gør sig gældende for psykiatriske dødsårsager, herunder demens. Igen viser det sig, at alder, dødsårsag og dødssted hænger sammen.

Kortlægningen har desuden vist markante forskelle i fordelingen af dødssted i de forskellige kommuner og i mindre grad i forhold til hvilken region, det drejer sig om.

Bag om tallene

Notatet “Dødssted i Danmark 2012-2014” bygger på data fra Dødsstedårsagsregisteret, som omhandler personer med dansk cpr-nummer og fast bopæl i Danmark, som dør i Danmark.

Det samlede antal dødsfald i Danmark i perioden 2012-2014 var 155.188, og heraf var 148.970 (96 %) registeret som død af naturlige årsager.

Til top