Spring til hovedindhold

EAPC-oplæg: Sygeplejerskers involvering i samtaler om beslutninger ved livets afslutning med uhelbredeligt syge kræftpatienter og deres familier

Sygeplejersker er nogle af de sundhedsprofessionelle, der bruger mest tid sammen med patienter og deres familier. Netop derfor har de også mulighed for at facilitere samtaler om beslutninger ved livets afslutning. Men der mangler viden, om hvordan sygeplejerskerne er involveret i disse samtaler.

Til EAPC kongressen den 6.-8. oktober præsenterer ph.d. studerende Tine Ikander resultaterne af et litteraturstudie, der har gennemgået, hvordan sygeplejersker involveres i samtaler om beslutninger ved livets afslutning med uhelbredeligt syge kræftpatienter og deres familier

Studiet er en litteraturgennemgang af 15 kvalificerede artikler.

– Studiet viser, at sygeplejerskerne har mange roller i samtaler om beslutninger ved livets afslutning, for eksempel er de mellemmand og faciliterer samtalerne mellem patient, familie og læge, men de er ofte usikre på deres rolle i samtalerne. Sygeplejerskerne oplever også selv at de mangler kompetencer til indgå i samtalerne, især i forhold til at inkludere familierne. Derfor er der behov for et øget fokus på kompetenceudvikling og uddannelse, der kan være med til at give sygeplejerskerne kompetencer til at initiere og facilitere samtaler med patienter og deres familie. Derudover peger studiet også på nogle strukturelle og organisatoriske udfordringer i forhold til at afholde samtalerne

Tine Ikander, ph.d.-studerende

projektet siden kan du læse mere.

I artiklen ‘Nurses’ involvement in end-of-life discussions with incurable cancer patients and family caregivers: An integrative review‘ er projektet også formidlet.

Til top