Spring til hovedindhold

Fokus på nye dimensioner i palliation på EAPC-kongres

Fra den 6.-8. oktober er der EAPC-kongres om nye dimensioner inden for palliation.

Ved kongressen præsenterer ph.d.-studerende Jahan Shabnam en poster, om at ikke-vestlige migranter i Europa har en tendens til ikke at udnytte mulighederne for at bruge hospice og palliation i slutningen af livet.

Litteraturstudiet, som Jahan Shabnam præsenterer, har til formål at beskrive forskning om, hvad der forhindrer og hjælper ikke-vestlige migranter til at benytte palliative tilbud.

I alt blev 35 artikler inkluderet i studiet.


Studiet viser, at dårlig kommunikation og manglende sprogfærdigheder hos migranterne, samt manglende viden om palliative tilbud er blandt hovedbarrierene. Også ressourcer ved de forskellige palliative tilbud har en betydning. Barrierene findes både i systemet og på fællesskabs- og individniveau. Studiet kommer med anbefalinger til hvordan barriererne kan overkommes, dog primært på individniveau.


– Det er vigtigt at anerkende udfordringerne, for at kunne sikre lige adgang til palliation til ikke-vestlige migranter. Nogle af barriererne kan for eksempel overkommes ved at bruge professionelle tolke, sikre fleksibilitet i sundhedssystemet til forskellige patienter og ved at give sundhedspersonale uddannelse inden for kulturel forståelse

Jahan Shabnam, ph.d.-studerende

Læs mere om Jahan Shabnams ph.d.-projekt 

Til top