Spring til hovedindhold

Forsknings- og erfaringsbaseret rehabilitering til kræftpatienter

REHPA har siden 2015 udviklet og afholdt rehabiliteringsforløb i forskningsklinikken for mennesker med kræft. Et standard rehabiliteringsforløb på REHPA består af 16 kliniske indsatser, og alle indsatserne er nu beskrevet i en ny rapport, der beskriver den forsknings- og erfaringsbaserede rehabilitering, som udfolder sig i REHPAs forskningsklinik.

REHPAs forskningsklinik afholder løbende rehabiliteringsforløb målrettet mennesker med forskellige livstruende sygdomme, og flest forløb for kræftpatienter. Forløbene indgår i REHPAs samlede forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er rettet mod at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Et standard kræftrehabiliteringsforløb hos REHPA består af 16 kliniske indsatser, der fra forskellige perspektiver og fagligheder adresserer temaer inden for kræftrehabilitering. Forløbene omfatter elementer fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogram og tilgås som et holdbaseret forløb med mulighed for at få individuelle sessioner.

De 16 kliniske indsatser er nu formidlet i en rapport, som både giver et samlet overblik over forløbet, og samtidig beskriver det teoretiske afsæt for rehabiliteringsindsatserne. De enkelte elementer giver forskellige perspektiver på, hvordan man kan arbejde med fysisk, psykisk, social og eksistentiel rehabilitering for kræftpatienter.

Praksisbeskrivelser til inspiration for kræftrehabilitering

REHPAs standard rehabiliteringsforløbet har fokus på livskvalitet for det enkelte mennesker, herunder bl.a. søvn, eksistentielle udfordringer ved livstruende sygdom, fysisk aktivitet, intimitet og seksualitet, arbejdslivet mv. Du kan vælge at læse hele rapporten eller at dykke ned i netop det eller de emner, der har din særlige interesse.

De 16 indsatser i rehabiliteringsforløbet

 1. Patientrapporterede oplysninger ved forskningsklinikken
 2. Velkomst, introduktion og fællesskab
 3. Præsentation og gruppedannelse
 4. Hvordan med arbejdslivet?
 5. Krop og fysisk aktivitet
 6. Eksistentiel dimension i rehabilitering
 7. Kræftrelateret fatigue
 8. Søvnbesvær
 9. Kræft og psyke
 10. Livet i bevægelse
 11. Intimitet og seksualitet
 12. Mad og måltider
 13. Mindfulness
 14. De individuelle samtaler
 15. Mål, motivation, forandringsprocesser og handleplan
 16. Afslutning på ophold

Mere info

Kontaktperson: Annette Rasmussen, klinisk leder

Til top