Spring til hovedindhold

Fremtiden i palliation i ’OMSORG’

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin nr. 1, 2023 har fokus på fremtiden inden for palliation.

Forfatterne deler i denne udgave af det norske tidsskrift ‘OMSORG’ deres håb, drømme og forventninger til den palliative indsats i fremtiden. Flere artikler beskæftiger sig med de organisatoriske og uddannelsesmæssige udfordringer, der er i palliation.

Karen Stølen, ph.d. og lektor ved KP, præsenterer resultaterne af sit ph.d.-projekt, som hun har lavet i samarbejde med REHPA.

Kristoffer Marså, cheflæge på Nordsjællands Hospital et al. beskriver nogle af udfordringerne i den palliative indsats, som den ser ud i dag. Artiklen slutter med fem konkrete anbefalinger til arbejdet med palliation i fremtiden.

Flere artikler er baseret på samtaler med historiske kapaciteter, der har båret det palliative felt frem i Norden. Andre beskæftiger sig med den nyeste viden fra konferencer og lignende, der peger fremad.

Til top