Spring til hovedindhold

Gode erfaringer med videokonsultationer i specialiseret palliative indsats

Videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats på Fyn har vist gode resultater og er blevet del af driften i Det Palliative Team Fyn.

Et forskningsprojekt har undersøgt, hvordan patienter og pårørende oplever brugen af videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats, og resultaterne er positive. Via videokonsultationer har patient og pårørende haft samtaler med palliationssygesygeplejersken fra det Palliative Team. Visualiseringen gav patienterne tryghed, og samtidig værdsatte både patienter og pårørende muligheden for at kunne deltage aktivt sammen med deres pårørende i eget hjem. Pårørende, der boede langt fra patienten, fik mulighed for at deltage i samtalerne med palliationssygeplejersken via en app, så de fysiske afstande ikke skulle hindre inddragelse.

Jeg tror virkelig, det her er fremtiden.

Patient 68 år

Selvom projektet er afsluttet, så bliver videokonsultationerne stadig brugt i det omfang, det er muligt af personalet i Det Palliative Team Fyn. Region Syddanmark har udviklet en app, der hedder Mit Sygehus, og som del af den fortsatte udvikling forventer man, at videofunktionen bliver tilkoblet, så teknologien kan foregå derigennem. Der er stor ledelsesfokus og -opbakning til brugen af videokonsultationerne i Det Palliative Team Fyn.

Kort om studiet

Den specialiserede palliative indsats på Fyn foregår via initierende hjemmebesøg og opfølgende telefon- eller videokonsultationer med en palliationssygeplejerske fra det Palliative Team. Tidligere studier fra bl.a. Skotland, Holland og Australien har vist positive resultater i brugen af telemedicin inden for palliation.

Studiet var designet som et kvalitativt studie med et fænomenologisk afsæt. Data blev genereret gennem feltnoter fra dagbøger, deltagerobservationer samt semistrukturerede interviews med 11 patienter og tre pårørende.

Et kvalitativt studie vedrørende videokonsultationer og de sundhedsprofessionelles erfaringer er submittet til Journal of Clinical Nursing.

Læs mere om projektet i artiklen ’Experiences With Video Consultations in Specialized Palliative Home-Care: Qualitative Study of Patient and Relative Perspectives’ (link til Journal of Medical Internet Reseach)

Projektgruppe

Karin Brochstedt Dieperink, Mette Raunkiær, Mia Jess, Lene Munk, Dorthe Boe Danbjørg, Ann-Dorthe Zwisler og Karen Frydenrejn Funderskov.

Samarbejdspartnere

  • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Syddansk Universitet
  • Onkologisk Afdeling R, Det Palliative Team Fyn – OUH
  • Center for Innovativ Medicinsk Teknologi – CIMT
  • CO-LAB Odense
  • EWII Healthcare
  • PAATH – patient@home
Til top