Spring til hovedindhold

Hverken set eller hørt: Session ved EAPC om identificering og opfyldelse af behovene hos etniske minoritetspatienter og familier

Ved EAPC 2023 i Rotterdam var Jahan Shabnam, ph.d.-studerende, REHPA, inviteret til at fortælle om hendes systematiske review af den palliative indsats blandt ikke-vestlige immigranter i Europa.

Jahan Shabnam har netop afleveret sin ph.d.-afhandling: ’Udvikling af interventioner, der støtter pårørende til livstruede syge mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og behov for palliativ indsats’.

Som en del af ph.d.’en har hun lavet et systematisk review, hvor hun har undersøgt den palliative indsats blandt ikke-vestlige migranter i Europa. På baggrund af reviewet har Jahan udviklet en intervention, der skal give en bedre palliativ indsats til ikke-vestlige migranter i Danmark.

European Association for Palliative Care, der arrangerer verdenskongressen i palliation, EAPC 2023 i Rotterdam, har inviteret Jahan Shabnam til at fortælle om en artikel baseret på det systematiske review ved en session på kongressen.

Jeg er meget stolt af at have fået mulighed for at præsentere min forskning på EAPC. Det har været hårdt, at det faldt sammen med, at jeg også afleverede min ph.d., og jeg samtidig også har en poster med til EAPC. Men det er en stor mulighed, som jeg er meget glad for at have fået.

Jahan Shabnam, ph.d.-studerende, REHPA

På sessionen ’Neither Seen nor Heard: Identifying and Meeting the Needs of Minority Ethnic Patients and Families’ holdt Jahan oplæg for kollegaer, der også forsker i palliation til migranter og etniske minoriteter. Ph.d. Bella Vivat, Marie Curie Palliative Care Research Department, Division of Psychiatry, University College London var chair ved sessionen.

Begrænset nordisk litteratur

Jahan Shabnam ville egentligt have lavet en sammenligning mellem de nordiske landes palliative indsats til ikke-vestlige migranter, men fandt ikke nok litteratur på området.

Jeg måtte udvide min litteratursøgningen til at indbefatte hele Europa, der trods forskellige sundhedssystemer, dog stadig har visse ligheder med det danske sundhedsvæsen, hvorfor det kan danne grundlag for en sammenligning.

Jahan Shabnam

Målet med reviewet var at identificere og beskrive muligheder og barrierer for adgang og brug af palliation blandt ikke-vestlige immigranter.

I sit ph.d.-projekt gik Jahan skridtet videre og har udviklet og afprøvet interventionen ‘Safe & Secure’. Interventionen har til formål at øge brugen af palliativ pleje blandt ikke-vestlige migranter med en livstruende sygdom og deres familier.

Min tanke var at evaluere interventioner til ikke-vestlige migranter, men der var ikke lavet konkrete interventioner for at sikre en palliativ indsatser til den målgruppe. Derfor besluttede jeg at lave et forslag til en evidensbaseret intervention i min ph.d.

Jahan Shabnam

Jahan præsenterede ikke sin intervention Safe & Secure ved sessionen. Den kan du læse mere om i hendes ph.d., som hun forsvarer i efteråret.

Se mere om ph.d.-projektet på projektets side på rehpa.dk

Fleksibilitet og uddannelse kan give bedre palliative indsatser til migranter

På sessionen på EAPC gennemgik Jahan sine fund i reviewet, hvor hun identificerede fire hovedtemaer:

  • Kommunikation og sprog
  • Viden og bevidsthed
  • Patientpræferencer, kulturelle og religiøse spørgsmål
  • Mangel på ressourcer på forskellige niveauer af palliative ydelser.

Migranters adgang til palliativ pleje er hæmmet både på system-, samfunds- og individniveau, men anbefalingerne er for det meste på individniveau. Det er nødvendigt at have opmærksomhed på de forskellige niveauer, når man udformer ​​fremtidige palliative indsatser for migranter.

Jahan Shabnam

Reviewet konkluderer, at nogle af grundene til, at ikke-vestlige migranter har svært ved at navigere i europæiske, palliative indsatser, er de strukturelle barrierer, mangel på ressourcer hos migranterne samt manglende viden om tilbuddene.

Tilgengæld kan fleksibilitet i sundhedsvæsnet hjælpe gruppen af patienter med at imødekomme de forskellige behov, de har. Samtidig kan uddannelse af sundhedspersonalet og migranterne også gøre en forskel.

Mangfoldigheden i Europa vokser, og derfor bliver det kun mere og mere vigtigt, at vi forstår minoriteternes behov og ændrer vores tilgang til, hvordan vi tilbyder palliation inden for sundhedsvæsnet.

Jahan Shabnam

Ud over Jahan Shabnams oplæg bestod sessionen også af oplæg fra ph.d. Sabrina Bajwah og ph.d.-studerende Inayah Uddin, begge fra University College London.

Du kan finde en længere film på YouTube, hvor Sabrina Bajwah beskriver, at det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle er nysgerrige på forskellige kulturer, og hvad den gode død er for dem.

Mange havde valgt at lægge vejen forbi session Neither Seen nor Heard: Identifying and Meeting the Needs of Minority Ethnic Patients and Families’ hvor Jahan Shabnam holdt oplæg.
Mange havde valgt at lægge vejen forbi session ‘Neither Seen nor Heard: Identifying and Meeting the Needs of Minority Ethnic Patients and Families’, hvor Jahan Shabnam holdt oplæg.

Det var en stor fornøjelse at holde oplægget og dejligt, at der blandt deltagerne var så stort engagement i diskussionen efterfølgende.

Jahan Shabnam

Læs mere om Jahans ph.d.-projekt

Til top