Spring til hovedindhold

Ny lektor skal arbejde med rehabilitering og koordinering af rehabilitering og palliation

Jette Thuesen er ansat som ny lektor i rehabilitering ved REHPA. Med mere end 30 år i sin rehabiliterings-rygsæk, kommer Jette Thuesen med en solid erfaring fra feltet – både forskningsmæssigt og fra praksis.

REHPAs arbejde med forskning i rehabilitering og koordinering af rehabilitering og palliation er blevet styrket med ansættelsen af Jette Thuesen som lektor. I de sidste mange år har Jette beskæftiget sig med feltet, hvor hun har arbejdet som ergoterapeut samt forsket og undervist i rehabilitering og palliation. Senest har hun været lektor ved SDU. Erfaringerne giver Jette et bredt perspektiv på rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme.

Som ny lektor skal Jette knytte REHPA Forskningsklinik endnu tættere med forskningen i REHPA.

Jeg glæder mig til at samarbejde med forskningsklinikken – både om forskning i og formidling af det gode arbejde, der gøres.

Jette Thuesen, lektor ved REHPA
Jette Thuesen

Skal ikke opfinde den dybe tallerken

Tidligere har Jette undervist meget på professionshøjskoler og universiteter. I REHPA vil hun fortsætte undervisningen, men i et andet forum og til et andet publikum, blandt andet gennem seminarer ved REHPA.

Jette har flere projekter i gang allerede. Blandt andet er hun engageret i tænketanken til Hvidbog om rehabilitering. Hun er også internationalt orienteret og deltager blandt andet i en EAPC (European Association for Palliative Care) taskforce om rehabilitering i palliation og i en international arbejdsgruppe om rehabilitering ved demens.

Vi kan lige så godt dele den, viden der er – også internationalt. Der er ingen grund til, at alle opfinder den dybe tallerken igen. Der sker meget rundt i verden, og jeg synes, det er vigtigt, vi kan være med til at samle og formidle resultaterne ind i en dansk kontekst, så det kan komme flest muligt til gavn. Vi skal trække erfaringer fra andre lande ind i vores forskning, og vi skal også dele vores forskning internationalt.

Jette Thuesen

Jette kommer med et stærkt teoretisk fundament, stort netværk og meget bred erfaring. Det er et solidt bidrag til REHPAs arbejde med at skabe, samle og dele viden til gavn for mennesker med livstruende sygdomme.

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef for REHPA.

Jette er hovedvejleder for ph.d.-studerende Mette Hartvig Hansen, der også tilknyttes REHPA. Mette laver ph.d. i Assens Kommune om demens og rehabilitering og er ansat på UCL.

Til top