Spring til hovedindhold

Ny lektor skal styrke samarbejdet mellem REHPA samt Amager og Hvidovre Hospital

Kirstine Skov Benthien er ny lektor hos REHPA. Den videnskabelige ansættelse skal skabe grobund for nye projekter samt styrke igangværende.

Medicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og REHPA har allerede flere projekter i gang sammen. Med ansættelsen af ph.d. og sygeplejerske Kirstine Skov Benthien som lektor er ambitionen at styrke det samarbejde yderligere til glæde for mennesker med livstruende sygdom.

REHPA og Hvidovre Hospital vil noget med hinanden, og forskningsstrategierne fra de to steder overlapper allerede flere steder. Jeg er sikker på at begge steder får glæde af at blive bundet tættere sammen.

Kirstine Skov Benthien, lektor

Kirstine har skrevet en ph.d. om palliation i 2017. De seneste år har hun arbejdet meget med multisygdom og kronisk sygdom.

Jeg glæder mig til at vende hjem til palliationen. Mit arbejde med kroniske sygdomme og multisygdom passer rigtigt godt ind i den bevægelse, der er inden for det palliative felt, og min forkærlighed for kvantitativ forskning passer godt hos REHPA. Jeg ser frem til at blive en del af forskningsmiljøet hos REHPA.

Kirstine Skov Benthien, lektor

Selvom Kirstine blev ansat i juni, har hun og REHPA allerede taget hul på de første projekter.

Vi er tyvstartet lidt inden min ansættelse, så vi har et projektet, der er i fuld gang, et der er på vej og et tredje, der stadig er på idéniveau.

Kirstine Skov Benthien, lektor

Kirstine er en del af forskergruppen bag kortlægningen af den basale palliative indsats på hospitalsafdelinger i Danmark. Derudover har hun netop modtaget en flot bevilling fra Novo Nordisk til et projekt, der har til formål at udvikle og evaluere et sektor-integreret palliativt patientforløb for personer med én eller flere livstruende sygdomme.

Projektet skal være med til at skabe veje ind i palliationen for ældre multisyge. Det palliative patientforløb, der skal udvikles, indebærer overgang til specialiseret palliativ indsats efter behov – uanset diagnose. Det palliative patientforløb udvikles i samarbejde mellem Palliativ Enhed – Amager og Hvidovre Hospital, Høje Taastrup Kommune, Københavns Kommune, patienter og pårørende. Efterfølgende evalueres patientforløbet i en randomiseret kontrolleret pilotfase.

Til top