Spring til hovedindhold

Kortlægning af den basale palliative indsats på hospitaler

Over 350 kliniske afdelinger på alle danske hospitaler (inklusive psykiatrien) har i dag modtaget et spørgeskema om den palliative indsats. Spørgeskemaet er en væsentlig del af en kortlægning af området, som REHPA gennemfører i 2023.

I 2023 kortlægger REHPA den basale palliative indsats på hospitalsafdelinger i Danmark. Som en del af kortlægningen har projektgruppen udsendt et spørgeskema, hvor over 350 afdelinger inviteres til at svare på, hvordan den basale palliative indsats er hos dem.

Ud over spørgeskemaet indeholder kortlægningsprojektet en dokumentanalyse samt kvalitative interviews med sundhedsprofessionelle.

Spørgeskemaet er en vigtig del af kortlægningen, og vi håber, så mange som muligt vil tage sig tid til at svare – også selvom de ikke umiddelbart arbejder med palliation på afdelingen. Det er vigtigt for kvaliteten af kortlægningen, at vi har så høj en svarprocent som muligt, og at vi også får svar fra dem, der ikke arbejder med palliation. Afdelingerne bidrager til, at vi får et samlet billede af den palliative indsats i Danmark, når de svarer på spørgeskemaet.

Heidi Bergenholtz, projektleder og lektor ved REHPA og Sjællands Universitetshospital.
Heidi Bergenholtz

Fokus i den igangværende kortlægning er på den palliative indsats, der ydes på hospitalsafdelinger, der ikke har palliation som deres kerneydelse. Det er en opfølgning på en lignende kortlægning gennemført i 2013. Inden for de senere år har REHPA gennemført kortlægninger af den palliative indsats i kommunerne og af den specialiserede palliative indsats.

Resultaterne af kortlægningen af den basale palliative indsats på hospitalsafdelingerne bliver offentliggjort primo 2024.

Til at kvalificere kortlægningen, er der nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra følgende organisationer: 

  • Sundhedsstyrelsen
  • Kommunernes Landsforening
  • Danske Regioner
  • Dansk Selskab for Palliativ Medicin
  • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
  • Dansk Selskab for Palliationssygeplejersker
  • Ældre Sagen
  • Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om kortlægningen på projektets side her på rehpa.dk.

Til top