Spring til hovedindhold

Ny profilfolder præsenterer REHPA Forskningsklinik

I den nye profilfolder om REHPA Forskningsklinik får du viden om, hvordan forskningsklinikken arbejder. Du finder svar på, hvordan det er muligt at samarbejde om et projekt med klinikken, hvilke forløb og projekter der kan afvikles i klinikken, hvem forløbene henvender sig til og meget andet.

En forskningsklinik kan være en svær størrelse helt at få greb om. Det imødekommer profilfolderen. Her bliver sat ord på, hvilke projekter der kan afvikles i forskningsklinikken, og hvordan samarbejder om eksterne projekter kan se ud. Jeg håber, at folderen kan være med til at skabe interesse hos nye samarbejdspartner og give et indblik i det arbejde, der foregår i klinikken.

Annette Rasmusen, kliniskleder af REHPA Forskningsklinik

I folderen præsenteres forskningsklinikkens målsætning og de forskellige forløbstyper som REHPA tilbyder: Udviklings- og forskningsbaserede forløb samt standardforløbet.

Du finder desuden mere viden om:

  • Hvordan det er muligt at samarbejde om forskning og udvikling med forskningsklinikken
  • Forudsætninger for at kunne henvise borgere og patienter til klinikken
  • REHPAs database og mulighed for at samle og arbejde med data

Fælles for klinikkens forløb er, at de har fokus enten på rehabilitering eller på kombinationen af rehabilitering og palliation (KRP). Forskningsklinikken har erfaring med projekter, der afprøver indsatser af både monofaglig og tværfaglig karakter.

Målgruppen for forløbene er mennesker med livstruende sygdom, fx kræft-, hjerte- eller multisygdom, der har et behov for rehabilitering og lindring. Deltagerne kommer fra hele landet. Udvalgte projekter inddrager også nære pårørende.

Læs hele profilfolderen

Til top